Rönn

Written by admin On the 0 Comments
Rönn (Sorbus aucuparia). Invandrade tidigt efter inlandsisens avsmältning för 12000 år sedan. Utbrett djupgående rotsystem, är därför stormfast. Skjuter stubb- och rotskott.

Rönn (Sorbus aucuparia)

  • Virkesförråd: 6,3 milj m3sk
  • Trädslagsandel: 0,2 %

▶ Rönnen hör, liksom asp, björk och sälg, till de tidiga invandrarna efter istiden. Är idag ett av våra mest spridda lövträd.
▶ Förekommer på nästan alla marktyper. Har ett djupt rotsystem och är därför stormfast.
▶ Kan anta både busk- och trädform men blir sällan något större träd, bl.a. beroende på att det betas av olika djurarter.
▶ Lövsprickning sker tidigt. Blommar med tvåkönade starkt doftande vita blommor i maj-juli, beroende på växtplats i landet.
▶ Fåglar sprider rönnens frön. Därför kan rönnar växa på ruiner och i grenklykorna på stora träd, så kallade flogrönnar. Förr ansågs dessa ha magiska krafter.
▶ Veden har rödaktig splint och en mörkare brunaktig kärna och är ganska seg och hård.
▶ Historiskt har rönnvirke använts ganska sparsamt men det sega virket kunde t.ex. användas till verktygsskaft och
trämekaniska detaljer.
▶ Idag är virket eftersökt av konsthantverkare och slöjdare. En annan klassisk användning är visselpipor på våren.
▶ Viktigt träd för djurlivet. Bark och kvistar är begärlig föda för hare, rådjur och älg. Rönnbären äts av många fåglar.
▶ Skriftlav (Graphis scripta), som växer på lövträd med slät bark, kan hittas på rönn.

Populära frågor i Frågelådan om rönn
Sök bland frågor och svar om rönn

Faktablad som du kan skriva ut
Ladda ner info-blad om Rönn som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Testa dina kunskaper om svenska träd
Vad vet du om våra svenska träd? Testa dina kunskaper i vårt kluriga quiz!

Lär dig mer om skog
Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

 

Publicerad: