Lönn (Skogslönn)

Written by admin On the 0 Comments
Skogslönn (Acer platanoides). Invandrade under värmetiden för cirka 7000 år sedan. Blir knappt 20 m hög på 100 år. Kan dock uppnå 31 m i höjd och 620 cm i omkrets. Blir sällan över 150 år.

Skogslönn (Acer platanoides)

  • Virkesförråd: 1,8 milj m3sk
  • Trädslagsandel: 0,1 %

▶ Ett av våra härdigaste lövträd som förekommer vild upp till södra Norrland.
▶ I Sverige växer också naverlönn (Acer campestre) naturligt, men endast i sydligaste Sverige.
▶ Trivs på djup, näringsrik och frisk mark.
▶ Blommar med tvåkönade blommor i aprilmaj, alldeles innan lövsprickningen.
▶ Kan bli runt 25 m hög men sällan över 150 år gammal.
▶ Angrips ofta av rötsvampar som t.ex lönnticka och fnösketicka. Når därför sällan hög ålder.
▶ Uppskattas för de vackra höstfärgerna och är ett värdefullt allé- och vårdträd.
▶ Veden är vit till gulvit och har vanligen ingen utpräglad kärnved.
▶ Historiskt har lönnvirke använts i t.ex. stråkinstrument, räfspinnar och husgerådsartiklar.
▶ Används idag till musikinstrument, möbler, faner och parkett.
▶ Bladsjukdomen lönntjärfläck, som orsakas av en svamp, är vanlig inom lönnens utbredningsområde i Sverige.
▶ Många känner lönnens frukter som ”näsor". Om de öppnas och fröet petas bort, kan de tack vare sin klibbighet fästas en stund på nästippen som en lösnäsa.

Populära frågor i Frågelådan om lönn
Sök bland frågor och svar om lönn

Faktablad som du kan skriva ut
Ladda ner info-blad om Skogslönn som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Testa dina kunskaper om svenska träd
Vad vet du om våra svenska träd? Testa dina kunskaper i vårt kluriga quiz!

Lär dig mer om skog
Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Publicerad: