Lönn

Written by admin On the 0 Comments
Lärk (Larix decidua) Virkesförråd: 1,4 milj m3sk Trädslagsandel: 0,0 % Införd på 1870-talet från Sydeuropa där den bildar skogsgräns på 2400 m. (Senare uppgifter visar på att den kan ha införts till Sverige betydligt tidigare)

Skogslönn (Acer platanoides)

  • Virkesförråd: 1,8 milj m3sk
  • Trädslagsandel: 0,1 %
  • Invandrade under värmetiden för cirka 7000 år sedan.
  • Har ganska djupgående kraftigt rotsystem. Kräver djup mullrik basisk jord och jämn vattentillgång. Tål som ung skugga, men kräver mycket ljus som gammal. Är stormfast. Lövverket är känsligt för stark vind och tidig höstfrost.
  • Blir knappt 20 m hög på 100 år. Kan dock uppnå 31 m i höjd och 620 cm i omkrets. Blir sällan över 150 år.
  • Veden är gulvit, finporig, hård och tung med vackert mönster av årsringar och märgstrålar. Saknar kärnved.
  • Virket används till musikinstrument, skrin, möbler, fanér och parkett.
  • Angrips ofta av rötsvampar såsom lönnticka och stor grentaggsvamp. Den når därför sällan hög ålder.
  • Unga skott och blad har vit mjölksaft.
  • Uppskattas för de vackra höstfärgerna. Ett värdefullt allé- och vårdträd.

Populära frågor i Frågelådan om lönn

Lönn

Ladda ner info-blad om Skogslönn som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige

Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Publicerad: