Gran

Gran

Gran (Picea abies)

 • Virkesförråd: 1 388 milj m3sk
 • Trädslagsandel: 41,4 %
 • Är det till Sverige sist invandrade skogsträdet. Det spred sig från nordost via Finnland för 3500 år sedan och har med naturlig utbredning nått till gränsen mot Blekinge, Skåne och Halland.
 • Trots att granen fick fotfäste i vårt land först vid den senaste värmeperiodens slut ca 1000 f Kr, är den nu vårt vanligaste skogsträd. Den saknas egentligen endast ovanför barrskogsgränsen längs fjällkedjan.
 • Utvecklas bäst på näringsrik fuktig mark.
 • Granen tål mycket låga temperaturer
 • Skuggtålig men känslig för torka, storm, luftföroreningar och stamröta.
 • Rotsystemet är ytligt, drabbas därför av stormfällning.
 • Avverkas normalt vid 70-150 års ålder. Blir högst av våra skogsträd, kan bli 51 m hög med 5 m omkrets.
 • Virket har mycket mångsidig användning, främst som råvara till pappersmassa, byggnader samt till flera kemiska produkter, bl.a. konstsilke.
 • Rådhuset i Amsterdam står på 13.659 st granpålar nedslagna i marken.
 • Barrförluster hos gran har sedan mitten av 1980-talet använts som en indikator på skogens vitalitet.

Populära frågor i Frågelådan om gran

Värdefulla egenskaper Användning historiskt Användning nu Svaga punkter
 • All-roundegenskaper
 • Fiberlängd
 • Rätfibrighet
 • Tillgång
 • Trädform
 • Garvämne
 • Träkol
 • Takspån
 • Garvning
 • Musikinstrument (fiol)
 • Gärdsgårdar
 • Undergolv
 • Tidningspapper
 • Kraftpapper
 • Konstfiber
 • Sulfitsprit
 • Konstruktionsvirke
 • Byggplywood
 • Mjuk

 

Gran

Ladda ner info-blad om Gran som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Läs mer om julgranar här på SkogsSverige.

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige

Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige