Ek (Stjälkek)

 

Stjälkek

Stjälkek (Querqus robur), Skogsek, Sommarek

  • Virkesförråd: 37,6 milj m3sk (avser både druvek och stjälkek)
  • Trädslagsandel: 1,1 % (avser både druvek och stjälkek)
  • Invandrade för 9000 år sedan och fick under värmetiden stor spridning tillsammans med lind, alm och ask.
  • Utvecklas bäst på mullrik lerhaltig jord; växer även på bergiga, magra marker.
  • Kraftig pålrot med grova sidorötter gör trädet mycket stormfast.
  • Avverkas normalt vid 120-150 års ålder. Kan bli 1000 år gammal.
  • "Rumskullaeken" i nordöstra Småland, född under vikingatiden, är Sveriges grövsta träd med 13 m stamomkrets.
  • Kärnveden är hård och rötbeständig. Av virket tillverkas bl.a. fanér, möbler, parkettgolv och båtar.
  • Har självreglerad grenfällning. På hösten avstötes mindre kvistar.
  • Minst 500 insekter livnär sig på eken. Av dessa är 39 st hotade, de flesta beoende av gammla träd med murken ved.
  • Ekollon är begärlig föda för rådjur, vildsvin och nötskrikor.
  • Kaläts vissa år på försommaren av ekvecklarens och frostfjärilens larver.
  • Namnet "robur" betyder styrka, vilket detta träd utstrålar.
  • Den skapar en luftig miljö, som gör det möjligt för en rik undervegetation som sippor och andra örter att frodas.
  • Numera saknas stora ekskogar. Dels har den senare invandrade granen konkurrerat ut den, dels har bestånden under historiens gång skattats hårt för båtbyggerier och för uppodling av ny mark.
  • Eken är vanlig upp till Dalälven, vars dalgång f ö utgör nordgräns för många sydligare arter av såväl djur som växter.

Populära frågor i Frågelådan om ek

Värdefulla egenskaper Användning historiskt Användning nu Svaga punkter
  • Röttålighet
  • Hårdhet
  • Utseende
  • Skepp
  • Hus
  • Husgrund
  • Hjulekrar
  • Stängsel
  • Garvning
  • Slipers
  • Parkett
  • Paneler
  • Trösklar
  • Stängselstolpar
  • Möbelfanér
  • Takstolar
  • Bränsle
  • Garvämnen

Stjälkek

Ladda ner info-blad om Ek som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige

Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige