Ek (Bergek)

Written by admin On the 0 Comments
Bergek (Quercus petraea), Druvek, Vinterek. Virkesförråd: 37,6 milj m3sk (avser både druvek och skogsek) Trädslagsandel: 1,1 % (avser både bergek och skogsek) Invandrade för 9000 år sedan och fick under värmeperioden stor spridning tillsammans med lind, alm och ask.

Bergek (Quercus petraea), Druvek, Vinterek

▶ Invandrade från söder vid början av värmetiden och bildade vidsträckta skogar tillsammans med alm, lind och ask. Växer idag huvudsakligen i Götaland.
▶ Kallas även druvek, syftande på ollonen som sitter gyttrade i klasar, eller vinterek, då bladverket ofta sitter kvar över vintern.
▶ Trivs bäst på mullrik, lerhaltig moränjord men växer också i bergig, stenbunden mark.
▶ Lövsprickningen sker sent. Blommar med hon- och hanblommor på samma trädindivid (s.k. sambyggare).
▶ Slankare växtsätt än skogseken, med genomgående stam och mer regebunden krona. Kan bli ca 20 m hög.
▶ Veden är hård och rötbeständig och virket användes därför tidigt till skeppsbyggnad och vattenbyggnadskonstruktioner.
▶ Idag används ekvirke till bl.a. möbler, faner, golv och stängselstolpar.
▶ Ekollonen är begärlig föda för djur som fåglar, möss, ekorrar, vildsvin och rådjur. T.ex. hamstrar nötskrikan ekollon som den lever av på vintern.
▶ Kaläts vissa år på försommaren av ekvecklarens och frostfjärilens larver.
▶ Under Sveriges stormaktstid då landet var beroende av en stor flotta var eken fridlyst och fick bara användas för kronans behov.

Populära frågor i Frågelådan om ek

Faktablad som du kan skriva ut
Ladda ner info-blad om Bergek som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Testa dina kunskaper om svenska träd
Vad vet du om våra svenska träd? Testa dina kunskaper i vårt kluriga quiz!

Lär dig mer om skog
Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Publicerad: