Brakved

Written by admin On the 0 Comments
Brakved (Frangula alnus) Invandrade efter inlandsisens avsmältning för 10000 år sedan. Är en mindre buske som växer som undervegetation i skogar, företrädesvis på fuktig mark med lågt pH-värde. Uppträder ofta rikligt i skogsbryn, intill vattendrag och som busksnår längs sjöar. Skjuter gärna stubb- och rotskott.

Brakved (Frangula alnus)

▶ Är en mindre buske som växer som undervegetation i skogar, företrädesvis på fuktig mark. Finns ofta rikligt i skogsbryn, intill vattendrag och som busksnår längs sjöar.
▶ Vanlig i nästan hela landet utom i fjälltrakterna där den är sällsynt.
▶ Skjuter gärna stubb- och rotskott.
▶ Blommar med tvåkönade blommor från juni till långt in på hösten med små, oansenliga grönvita blommor som är begärliga för nektarsökande insekter.
▶ Är viktig förökningsplats för Sveriges nationalfjäril, citronfjärilen.
▶ Kan bli 5-6 m hög och cirka 60 år.
▶ Veden har tunn gulaktig splint och en rödgul kärna.
▶ Förr framställdes träkol av veden som användes till konstnärens kolteckningar och som del i kruttillverkning.
▶ Det svenska namnet brakved syftar just på den sköra, spröda veden och dess användning i kruttillverkning.
▶ Brakvedens frukter och bark är giftiga. Men genom torkning och behandling av bark får man medikamentet frangulabark, ett milt laxermedel.
▶ Till färgning kan man använda såväl bark som bär och blad. Barken ger gul eller brun färg, och blad och bär kan med olika behandlingar ge färger från violett till gult och grönt.


Sök bland frågor och svar om brakved

Faktablad som du kan skriva ut
Ladda ner info-blad om Brakved som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Testa dina kunskaper om svenska träd
Vad vet du om våra svenska träd? Testa dina kunskaper i vårt kluriga quiz!

Lär dig mer om skog
Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Publicerad: