Bok

Written by admin On the 0 Comments
Bok (Fagus silvatica). Virkesförråd: 21,8 milj m3sk. Trädslagsandel: 0,6%. Invandrade i slutet av värmetiden från Danmark för 3500 år sedan. Växer bäst på mullrik, kalkhaltig, lerblandad moränmark med rörligt grundvatten.

Bok (Fagus silvatica)

▶ Invandrade sent till landet efter istiden under värmetidens slut.
▶ Bokskogar finns idag i Skåne, Blekinge och Halland. Norr därom finns spridda bestånd upp till Mälardalen.
▶ Boken nyttjas av över 1000 andra växter och djur. För 640 av dem är boken direkt viktig som miljö och 239 av arterna är rödlistade.
▶ Växer bäst på finjordsrik och kalkrik jord med god vattentillförsel, gärna i sluttningar i kuperad terräng. Därav smeknamnet ”sluttningarnas träd”.
▶ Blommar ungefär vid lövsprickning med hon- och hanblommor på samma trädindivid (s.k. sambyggare).
▶ Blir normalt 15 - 40 m hög och runt 150 år gammal, men undantagsvis över 300 år. I skogsbruket skördas bok vid 100-120 års ålder.
▶ Veden är som färsk ljus med otydliga årsringar och är tung och hård men lättkluven. Har högt bränslevärde.
▶ Bokvirket suger inte till sig fett, luktar inte och avger inte smak. Här därför använts till hushållsartiklar.
▶ Virket kan lätt böjas genom ångbasning och har därför sedan 1800-talet använts till böjträstolar. Vid basning blir träet rödaktigt.
▶ Används idag till möbler och inredningar. Bokfaner till plywood och innerdörrar. Används också för pappermassa, järnvägsslipers och kölvirke för skeppsbyggnad.
▶ Bokollon är eftertraktad föda för många däggdjur och fåglar.


Sök bland frågor och svar om bok

Faktablad som du kan skriva ut
Ladda ner info-blad om Bok som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Testa dina kunskaper om svenska träd
Vad vet du om våra svenska träd? Testa dina kunskaper i vårt kluriga quiz!

Lär dig mer om skog
Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Publicerad: