Björk (Vårtbjörk)

Written by admin On the 0 Comments
Vårtbjörk (Betula pendula) Virkesförråd: 411 milj m3sk (avser både vårtbjörk och glasbjörk) Trädslagsandel: 12,3 % (avser både vårtbjörk och glasbjörk)  Invandrade från söder samtidigt med tallen för 12000 år sedan.

Vårtbjörk (Betula pendula)

 • Virkesförråd: 411 milj m3sk (avser både vårtbjörk och glasbjörk)
 • Trädslagsandel: 12,3 % (avser både vårtbjörk och glasbjörk) 
 • Invandrade från söder samtidigt med tallen för 12000 år sedan.
 • Trivs bäst på friska fastmarker med rörligt grundvatten, men ej i våta kärr och mossar.
 • Klarar luftföroreningar bra och är vårt mest ljusälskande pionjärträd.
 • Stormfast med kraftig, knölig huvudrot med många sidorötter.
 • Utmärkt markförbättrare.
 • Avverkas normalt vid 60-80 års ålder, men kan bli 300 år gammal, 31 m hög och nära 5 m i omkrets.
 • Den sega ganska hårda veden används till möbler, plywood, svarveriarbeten samt som råvara till pappersmassa.
 • På 1700-1800-talets brändes björk till pottaska som användes till färgning, rengöring och del i glastillverkning.
 • Det finns ytterligare en björkart, dvärgbjörk, men den räknas som ett ris pga sitt växtsätt.
 • Fjällbjörk är en variant på glasbjörk som är anpassad till det kärva klimatet i fjällvärlden.
 • Björken är vårt vanligaste lövträd, men är inte lika vanlig som tall och gran. På senare år har intresset för björk ökat hos skogsindustrin.

Populära frågor i Frågelådan om björk

Nyfiken på hur björksav smakar?

Övning från Skogen i Skolan för årskurs 1-9 om tappning av björksav

Vårtbjörk

Ladda ner info-blad om Vårtbjörk som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige

Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Användning historiskt
Användning nu
Svaga punkter
Värdefulla egenskaper
Bränsle
Finpapper
Plasten konkurrerar
Styrka
Dekoration (masur)
Flutning
Rötbenägen
Utseende (masur)
Foder
Golv
Tillgång (masur)
Husgeråd
Inredningar
Kolning
Möbelfanér
Näverarbeten
Möbler
Pottaska
Plywood
Taktäckning
Spån- och trä- fiberskivor
Verktyg
Publicerad: