Björk (Vårtbjörk)

Written by admin On the 0 Comments
Vårtbjörk (Betula pendula) Virkesförråd: 411 milj m3sk (avser både vårtbjörk och glasbjörk) Trädslagsandel: 12,3 % (avser både vårtbjörk och glasbjörk)  Invandrade från söder samtidigt med tallen för 12000 år sedan.

Vårtbjörk (Betula pendula)

▶ Finns i stort sett i hela Sverige utom i fjällskogarna och är ett ljusälskande pionjärträd.
▶ Trivs bäst på friska fastmarker med rörligt grundvatten, men växer också på torra, stenbundna marker.
▶ Blommar vid lövsprickning med hon- och hanblommor på samma trädindivid (s.k. sambyggare). Har sitt namn av att de unga skotten är klädda med små hartsvårtor.
▶ Kan bli uppåt 300 år gammal och vanligen runt 25 m hög. I skogsbruket avverkas björk vid 60-80 års ålder.
▶ Björkarna i Sverige är också livsmiljö för 1600 andra arter, till exempel fjärilar, som på olika sätt lever i och av björkarna.
▶ På främst äldre träd förekommer utväxter, s.k. vrilar, som består av extremt växtvridna fibrer.
▶ Veden är gulvit till svagt gulbrun och saknar synlig kärna. Masurbjörk är en varietet som växer långsamt och bildar knotig stamform och vars virke är eftertraktat.
▶ Virket har historiskt använts till bl.a. möbler, husgeråd, verktyg och skidor. På 1700-1800-talet brändes björk till pottaska för färgning, rengöring och som beståndsdel i glastillverkning.
▶ Används idag till möbler, inredning och som råvara till pappersmassa och textilmassa.
▶ Björkens förna spelar stor roll som markförbättrare. Äldre, döende och döda björkar är viktiga för vedlevande insekter och hackspettar. Björkknopp och hänge är begärlig vinterföda för t.ex. orre.

Populära frågor i Frågelådan om björk
Vad innehåller björksav? 
Kan man köpa björksav någonstans?
Fler frågor och svar om björk

Nyfiken på hur björksav smakar?
Övning från Skogen i Skolan för årskurs 1-9 om tappning av björksav

Faktablad som du kan skriva ut
Ladda ner info-blad om Vårtbjörk som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Testa dina kunskaper om svenska träd
Vad vet du om våra svenska träd? Testa dina kunskaper i vårt kluriga quiz!

Lär dig mer om skog
Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Publicerad: