Björk (Glasbjörk)

Written by admin On the 0 Comments
Glasbjörk (Betula pubescens) Virkesförråd: 411 milj m3sk (avser både vårtbjörk och glasbjörk)  ​Trädslagsandel: 12,3 % (avser både vårtbjörk och glasbjörk)  Var det första träd som invandrade i spåren av den smältande inlandsisen för 12000 år sedan och bildar nu trädgräns i de skandinaviska fjällen. Växer bra på fuktiga marker. Har ett flackt ytligt rotsystem.

Glasbjörk (Betula pubescens)

▶ Glasbjörken invandrade efter istiden som första trädslag till Sverige söderifrån. Finns idag i hela landet.
▶ Utvecklas bäst på frisk mark men trivs också bra på fuktig och våt mark, till skillnad från vårtbjörken.
▶ Skiljs från vårtbjörken bl.a. på sitt rakare och styvare växtsätt, håriga årsskott, rundade och enkelt sågtandade blad.
▶ Blommar med hon- och hanblommor på samma trädindivid (s.k. sambyggare).
▶ Mindre än vårtbjörken. Når sällan över 20 m höjd och 100 års ålder i södra Sverige. Kan bli över 200 år i övre Norrland. Avverkas i skogsbruket normalt vid 60-80 års ålder.
▶ Veden är ljus och mer rakfibrig än vårtbjörkens och därför lättare att bearbeta.
▶ Glasbjörk användes tidigt inom möbelindustrin till skiktlimmade konstruktioner. Massivträ och faner används idag till ljusa möbler, inredningar och innerdörrar. Används också som råvara i massaindustrin.
▶ Ofta syns på äldre glasbjörkar s.k. häxkvastar som är extremt förväxta kvistar vars växtform orsakas av svampangrepp. Svampar som björkticka syns också ofta på björkens stam.
▶ Blad, knoppar och småkvistar är omtyckt föda av älg, rådjur och hjort.
▶ Björkarna i Sverige är också "värdar" för 1600 andra arter, inte minst fjärilar, som på olika sätt lever i och av björkarna.

Populära frågor i Frågelådan om björk
Vad innehåller björksav?
Kan man köpa björksav någonstans?
Fler frågor och svar om björk

Nyfiken på hur björksav smakar?
Övning från Skogen i Skolan för årskurs 1-9 om tappning av björksav

Faktablad som du kan skriva ut
Ladda ner info-blad om Glasbjörk som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Testa dina kunskaper om svenska träd
Vad vet du om våra svenska träd? Testa dina kunskaper i vårt kluriga quiz!

Lär dig mer om skog
Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Publicerad: