Björk (Glasbjörk)

Written by admin On the 0 Comments
Glasbjörk (Betula pubescens) Virkesförråd: 411 milj m3sk (avser både vårtbjörk och glasbjörk)  ​Trädslagsandel: 12,3 % (avser både vårtbjörk och glasbjörk)  Var det första träd som invandrade i spåren av den smältande inlandsisen för 12000 år sedan och bildar nu trädgräns i de skandinaviska fjällen. Växer bra på fuktiga marker. Har ett flackt ytligt rotsystem.

Glasbjörk (Betula pubescens)

 • Virkesförråd: 411 milj m3sk (avser både vårtbjörk och glasbjörk) 
 • ​Trädslagsandel: 12,3 % (avser både vårtbjörk och glasbjörk) 
 • Var det första träd som invandrade i spåren av den smältande inlandsisen för 12000 år sedan och bildar nu trädgräns i de skandinaviska fjällen.
 • Växer bra på fuktiga marker.
 • Har ett flackt ytligt rotsystem.
 • Avverkas normalt vid 60-80 år men kan bli 300 år gammal, 29 m hög och 2.9 m i omkrets.
 • Den har rakare fibrer än vårtbjörken och är därför lättklyvd (vedhuggarens favoritträd).
 • Virket är mycket efterfrågat av möbelindustrin samt till snickerier och svarvning. Björknäver används till slöjdarbeten.
 • Björkknopp och hänge är begärlig vinterföda för orre och ripa.
 • Det finns ytterligare en björkart, dvärgbjörk, men den räknas som ett ris pga sitt växtsätt.
 • Fjällbjörk är en variant på glasbjörk som är anpassad till det kärva klimatet i fjällvärlden.
 • Björken är vårt vanligaste lövträd, men är inte lika vanlig som tall och gran. På senare år har intresset för björk ökat hos skogsindustrin.

Populära frågor i Frågelådan om björk

Nyfiken på hur björksav smakar?

Övning från Skogen i Skolan för årskurs 1-9 om tappning av björksav

Glasbjörk

Ladda ner info-blad om Glasbjörk som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Publicerad: