Björk (Glasbjörk)

Written by admin On the 0 Comments
Glasbjörk (Betula pubescens) Virkesförråd: 411 milj m3sk (avser både vårtbjörk och glasbjörk)  ​Trädslagsandel: 12,3 % (avser både vårtbjörk och glasbjörk)  Var det första träd som invandrade i spåren av den smältande inlandsisen för 12000 år sedan och bildar nu trädgräns i de skandinaviska fjällen. Växer bra på fuktiga marker. Har ett flackt ytligt rotsystem.

Glasbjörk (Betula pubescens)

 • Virkesförråd: 411 milj m3sk (avser både vårtbjörk och glasbjörk) 
 • ​Trädslagsandel: 12,3 % (avser både vårtbjörk och glasbjörk) 
 • Var det första träd som invandrade i spåren av den smältande inlandsisen för 12000 år sedan och bildar nu trädgräns i de skandinaviska fjällen.
 • Växer bra på fuktiga marker.
 • Har ett flackt ytligt rotsystem.
 • Avverkas normalt vid 60-80 år men kan bli 300 år gammal, 29 m hög och 2.9 m i omkrets.
 • Den har rakare fibrer än vårtbjörken och är därför lättklyvd (vedhuggarens favoritträd).
 • Virket är mycket efterfrågat av möbelindustrin samt till snickerier och svarvning. Björknäver används till slöjdarbeten.
 • Björkknopp och hänge är begärlig vinterföda för orre och ripa.
 • Det finns ytterligare en björkart, dvärgbjörk, men den räknas som ett ris pga sitt växtsätt.
 • Fjällbjörk är en variant på glasbjörk som är anpassad till det kärva klimatet i fjällvärlden.
 • Björken är vårt vanligaste lövträd, men är inte lika vanlig som tall och gran. På senare år har intresset för björk ökat hos skogsindustrin.

Populära frågor i Frågelådan om björk

Nyfiken på hur björksav smakar?

Övning från Skogen i Skolan för årskurs 1-9 om tappning av björksav

Glasbjörk

Ladda ner info-blad om Glasbjörk som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Användning historiskt
Användning nu
Svaga punkter
Värdefulla egenskaper
Bränsle
Finpapper
Plasten konkurrerar
Styrka
Dekoration (masur)
Flutning
Rötbenägen
Utseende
Foder
Golv
Tillgång (masur)
Husgeråd
Inredningar
Kolning
Möbler
Näverarbeten
Pottaska
Taktäckning
Verktyg
Publicerad: