Asp

Written by admin On the 0 Comments
Asp (Populus tremula) Virkesförråd: 53,7 milj m3sk Trädslagsandel: 1,6 % Var bland de första lövträden som invandrade söderifrån efter isens avsmältning för 12000 år sedan.

Asp (Populus tremula)

 • Virkesförråd: 53,7 milj m3sk
 • Trädslagsandel: 1,6 %
 • Var bland de första lövträden som invandrade söderifrån efter isens avsmältning för 12000 år sedan.
 • Växer bäst på mullrika sluttningar med rörligt grundvatten.
 • Den tillhör poppelsläktet med ca 30 arter, av vilka endast aspen är ett vilt naturligt förekommande skogsträd i Sverige.
 • Ljuskrävande samt härdig mot vårfrost och vinterkyla.
 • Från det kraftiga rotsystemet utvecklas rotskott i stor mängd särskilt efter avverkning.
 • Avverkas normalt vid 50-60 år; blir sällan över 150 år, men genom rotskott kan trädet fortleva i mer än 1000 år.
 • Veden är ljus, lätt och mjuk samt tätvuxen. Av aspvirke tillverkas bl.a. tändstickor, pappersmassa och bastuinredningar.
 • Asplöven med sina långa, platta skaft darrar vid minsta vindfläkt.
 • Aspens bark utgör bäverns stapelföda, och dess finkvistar och knoppar är en viktig födoresurs för hjortdjur och småvilt.
 • Är ett sk rikbarksträd med en ekologisk nyckelroll för flora och fauna.

Populära frågor i Frågelådan om asp

Asp

Ladda ner info-blad om Asp som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Användning historiskt
Användning nu
Svaga punkter
Värdefulla egenskaper
Bastu
CMP
Lågt bränslevärde
Långfibrighet
Bindfaner
Tändstickor
Lättkluvenhet
Foder
Mjukhet
Gärdsgårdar
Rätfibrighet
Husgeråd
Röttålighet
Slipmassa
Täckdikning
Takspån
Tändstickor
Publicerad: