Asp

Written by admin On the 0 Comments
Asp (Populus tremula) Virkesförråd: 53,7 milj m3sk Trädslagsandel: 1,6 % Var bland de första lövträden som invandrade söderifrån efter isens avsmältning för 12000 år sedan.

Asp (Populus tremula)

▶ Aspen hörde till de tidigaste invandrarna till Sverige i slutet av istiden. Förekommer idag i hela landet och är näst efter björken vårt vanligaste lövträdslag.
▶ Ljuskrävande och snabbväxande träd. Växer på all slags mark men bäst på bördiga och luckra marker.
▶ Blommar i mars-april, före lövsprickning. Blommorna är enkönade och hon- och hanhängen sitter på skilda träd.
▶ Blir lätt rötskadad och därför sällan över 100 år gammal. P.g.a. sin förmåga att föröka sig genom rotskott kan en och samma aspklon dock bli flera hundra år gammal. I skogsbruket avverkas aspen normalt vid 50-70 års ålder.
▶ Veden är ljus, lätt och mjuk. Har låg egenvikt och har därför förr använts för lätta konstruktioner som ok och proteser.
▶ Används idag i liten omfattning, mest i tillverkning av pappersmassa och till tändstickor. Aspfaner har på senare tid använts som ytskikt på innerdörrar som ett alternativ till regnskogsträ.
▶ Viktig som foder för växtätande däggdjur. En av bäverns favoriter. Används som boträd av hackspettar och andra hålbyggande fåglar. Har stor betydelse för insekter och annat lägre djurliv.
▶ 200 andra arter i Sverige – till exempel skalbaggar – är specialiserade på att leva på aspar. Men ytterligare 1300 arter lever på och i aspen och de närbesläktade poplarna.
▶ Asplöven med sina långa, platta skaft darrar vid minsta vindpust. Därav uttrycket ”darra som ett asplöv”.

Populära frågor i Frågelådan om asp
Sök bland frågor och svar om asp

Faktablad som du kan skriva ut
Ladda ner info-blad om Asp som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Testa dina kunskaper om svenska träd
Vad vet du om våra svenska träd? Testa dina kunskaper i vårt kluriga quiz!

Lär dig mer om skog
Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Publicerad: