Al (Klibbal)

Written by admin On the 0 Comments
Klibbal (Alnus glutinosa) Virkesförråd: 49,6 milj m3sk (gäller både gråal och klibbal) Trädslagsandel: 1,5 % (gäller både gråal och klibbal) Invandrade ifrån söder för 8500 år sedan.

Klibbal (Alnus glutinosa)

  • Virkesförråd: 49,6 milj m3sk (gäller både gråal och klibbal)
  • Trädslagsandel: 1,5 % (gäller både gråal och klibbal)
  • Invandrade ifrån söder för 8500 år sedan.
  • Kräver jämn, gärna riklig fuktighet med god näringstillgång men trivs ej i djup torvmark. Har stort ljusbehov.
  • Har kraftigt utbildade sidorötter. De korallika rotknölarna innehåller en strålsvamp som binder luftens kväve åt trädet.
  • Avverkas normalt vid 60 års ålder men kan bli 300 år gammal, 5.3 m i omkrets och 29 m hög.
  • Veden är mjuk och lätt samt rötbeständig under vatten. Används till trätofflor, modellsnickerier samt vid rökning av livsmedel. Träkol från klibbal är utmärkt råvara vid kruttillverkning.
  • Är vårt enda lövträd som bär kottar.
  • Skott, knoppar och blad är klibbiga. Eftersom bladen fälls gröna bildas god mylla.
  • Alkärren är mycket värdefulla för många växter och djur.

Populära frågor i Frågelådan om klibbal

Klibbal

Ladda ner info-blad om Klibbal som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Publicerad: