Al (Klibbal)

Klibbal

Klibbal (Alnus glutinosa)

 • Virkesförråd: 49,6 milj m3sk (gäller både gråal och klibbal)
 • Trädslagsandel: 1,5 % (gäller både gråal och klibbal)
 • Invandrade ifrån söder för 8500 år sedan.
 • Kräver jämn, gärna riklig fuktighet med god näringstillgång men trivs ej i djup torvmark. Har stort ljusbehov.
 • Har kraftigt utbildade sidorötter. De korallika rotknölarna innehåller en strålsvamp som binder luftens kväve åt trädet.
 • Avverkas normalt vid 60 års ålder men kan bli 300 år gammal, 5.3 m i omkrets och 29 m hög.
 • Veden är mjuk och lätt samt rötbeständig under vatten. Används till trätofflor, modellsnickerier samt vid rökning av livsmedel. Träkol från klibbal är utmärkt råvara vid kruttillverkning.
 • Är vårt enda lövträd som bär kottar.
 • Skott, knoppar och blad är klibbiga. Eftersom bladen fälls gröna bildas god mylla.
 • Alkärren är mycket värdefulla för många växter och djur.

Populära frågor i Frågelådan om klibbal

Värdefulla egenskaper Användning historiskt Användning nu Svaga punkter
 • Mjukhet
 • Lätthet
 • Formbarhet
 • Röttålighet
 • Träskor
 • Pålar
 • Vattenledningar
 • Packlådor
 • Skrin
 • Färgämne
 • Möbler (alrot)
 • Snickerier (nyckelharpor)
 • Träskor
 • Snickerier
 

Klibbal

Ladda ner info-blad om Klibbal som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Uppdaterad: