Al (Gråal)

Written by admin On the 0 Comments
Gråal (Alnus incana) Virkesförråd: 49,6 milj m3sk (avser både gråal och klibbal) ​Trädslagsandel: 1,5 % (avser både gråal och klibbal)..

Gråal (Alnus incana)

  • Virkesförråd: 49,6 milj m3sk (avser både gråal och klibbal)
  • ​Trädslagsandel: 1,5 % (avser både gråal och klibbal)
  • Invandrade från öster och nordost via Finland för 3500 år sedan.
  • Har ett omfattande rotsystem med fint nät av sidorötter och riklig utveckling av rotskott och stubbskott. Trivs bäst på kalkhaltig, näringsrik, fuktig jord. Bildar busksnår på fuktiga stränder och grusiga fruktängar men också på mycket torra näringsfattiga marker. Är mycket härdig.
  • De korallika rotknölarna innehåller en strålsvamp som binder luftens kväve åt trädet.
  • Blir sällan över 15 m hög och 60 år gammal. Kan dock sällsynt bli 200 år 24 m hög och 1 m i omkrets.
  • Veden är mycket mjuk och därför mindre användbar. Utnyttjas i skogsbruket som skärmträd.
  • Alens fröställning är hård och kallas därför oegentligt för kotte.
  • Bladen fälls gröna varvid det bildas god mylla. Är pionjärträd på svaga marker och landhöjningsmark i Norrland. God markförbättrare.

Populära frågor i Frågelådan om gråal

Gråal

Ladda ner info-blad om Gråal som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Läs mer om den svenska skogen på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk på SkogsSverige

Publicerad: