Skötselråd efter stormfällning

Gå över hela fastigheten och skaffa dig en bild av skadornas omfattning. Innan du börjar upparbeta skadade träd – kontakta din virkesköpare! Skogsstyrelsen rekommenderar att upparbetningen av stormskadat virke sker med maskin och utbildad arbetskraft. Prioritera gran före tall och tall före lövträd. På detta sätt minskar risken för senare granbarkborreangrepp och även risken för märgborreangrepp. Kontakta Skogsstyrelsen om du är osäker på vilka regler som gäller där du har skogen.

Skogsstyrelsen om vad du ska tänka på när du fått stormskadad skog

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

 

Uppdaterad: