Säkerhet i stormskogen

Arbete i stormfälld skog. Foto Stefan Örtenblad, Skogenbild

Skogsarbete är en riskfylld verksamhet, också under normala omständigheter. Årligen omkommer 2-5 personer, och ännu fler skadas allvarligt. Upparbetning av stormfälld skog hör till det allra farligaste. I arbetet efter stormen Gudrun omkom 9 personer, och 141 skadades, enligt rapporter till Arbetsmiljöverket. Den största andelen omkomna var självverksamma.

Stormskogen bjuder på extra stora utmaningar. Det är träd som fastnat i andra träd, stammar i spänn och rotvältor som kan slå igen. Arbete i stormfälld skog ska bara göras av erfarna, och alltid i sällskap om olyckan skulle vara framme.

Säker Skog är en ekonomisk förening som arbetar för att minska olyckorna i skogsbruket. De utfärdar bland annat motorsågskörkortet. För arbete med stormfällda träd krävs ett körkort i klass C.

På Säker Skogs hemsida finns mycket information och praktiska tips om säkert skogsarbete. Där finns också länkar till regelverk m.m.

Skogskunskap har avsnitt om manuellt skogsarbete och säkerhet, upprättade i samarbete med Säker Skog. 

En bra start är att titta på filmen Arbete i stormfälld skog (Skogskunskap). Den innehåller många bra tips och varningar för den som ändå måste ge sig ut och arbeta upp ett vindfälle.

Arbetsmiljöverket har broschyrer och säkerhetsblad för arbete i stormfälld skog.

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Uppdaterad: