Insektsskador efter stormfällning - granbarkborren största hotet

Granbarkborre. Foto: Andreas Lindholm
Granbarkborre. Foto: Andreas Lindholm

Insektsskador efter stormfällning – granbarkborren i fokus

Oron ökar för granbarkborrens härjningar i de svenska skogarna. I synnerhet efter senare års stormar, skogsbränder och torka. Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på våra granskogar.

Obarkat virke ska inte ligga för länge kvar i skogen. Då ökar risken för angrepp av insekter och svamp:

  • Granbarkborren, en 4 millimeter lång skalbagge, kommer snabbt på stormfälld skog. Men kan också döda stora friska granar. I synnerhet om träden är stressade. Detta är situationen i Sydsverige efter extremtorkan sommaren 2018. Stressade granar avger en doft som lockar granbarkborren till sig.
  • Svampangreppen handlar om så kallade blånadssvampar eller blårötesvamp. Dessa tillhör sporsäckssvamparna och växer i dött virke eller död ved. Svamparna tränger in någon millimeter och orsakar ingen egentlig mekanisk skada på trädet. Men ger missfärgningar – vanligen blått eller svart.

Men det är granbarkborrarna som är det stora skadehotet just nu i våra svenska skogar. I synnerhet efter den rekordtorra sommaren år 2018 med stora skogsbränder. Skogsstyrelsen uppskattar att totalt cirka 7 miljoner kubikmeter skog i Götaland och Svealand skadades under åren 2018 och 2019. Något mindre skador väntas för år 2020, enligt Sveriges Lantbruksuniversitet. Dock förutsatt att vädret blir någorlunda normalt.

Gynnas av storskaliga störningar

Granbarkborrarna är specialister på att utnyttja den näring som finns i trädens innerbark. De flesta träd försvarar sig så effektivt mot barkborrar att dessa endast kommer åt denna näring om trädet precis har dött. Men granbarkborren har blivit effektiv när det gäller att locka till sig artfränder. Den kan döda friska granar om granbarkborrarna bara är tillräckligt många. Stormfällda träd kan inte försvara sig, och med hjälp av sina doftämnen (så kallade feromoner) kan granbarkborren kalla på sina artfränder till platser där det exempelvis ligger solbelysta färska granstammar på våren.

Stormfällda granar är granbarkborrens lättaste byte. Men även levande granar kan angripas när det finns för många granbarkborrar i förhållande till granens motståndskraft. Stressade granars speciella doft känner granbarkborren. Efter den extremt torra och varma sommaren 2018 är många granar i framförallt södra Sverige stressade och har därför svårare att försvara sig mot angrepp.

Granbarkborren är också mästare på att föröka sig snabbt och gynnas därför av storskaliga störningar. Men när de förökat sig i stormluckan klarar de inte att döda särskilt många stående träd i närheten, utan måste ge sig iväg och leta efter nya objekt.

Förekomsten av attacker från granbarkborren är viktig att upptäcka. Dess karakteristiska gångsystem måste skogsägaren lära sig känna igen. Nästan alla andra gångar görs av insekter som inte skadar skogen.

Skogsstyrelsens information om granbarkbotten är ambitiöst och nyttigt.  

Skogsstyrelsen har utfärdat regler för när virket måste bort från skogen (skogsvårdslagen § 19). En sammanfattning finns i SkogskunskapDär finns också länkar till lagen och aktuella föreskrifter och allmänna råd.

Skogsskötselseriens del Skador på skog är en guldgruva för både översikt och fördjupning om skador av bland annat insekter.

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige

Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

 

Uppdaterad: