Insektsskador efter stormfällning

Insektsskador efter stromfällning

Obarkat virke som ligger kvar i skogen löper stor risk att angripas av insekter och blånadssvampar om det inte transporteras ut i tid. Det kan bli en yngelplats för märgborrar (på tall) och granbarkborrar (på gran). När insekterna förökats finns det stor risk att de ger sig på även stående frisk skog.

Skogsstyrelsen har utfärdat regler för när virket måste bort från skogen (skogsvårdslagen § 19). En sammanfattning finns i SkogskunskapDär finns också länkar till lagen och aktuella föreskrifter och allmänna råd.

 

Skogsskötselseriens del Skador på skog är en guldgruva för både översikt och fördjupning om skador av bland annat insekter.

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Uppdaterad: