Källförteckning

Vill du läsa mer?

För dig som är intresserad och vill läsa mer om skogshistoria finns en hel mängd källor att ösa ur.
Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU i Umeå bedriver forskning inom Skogshistoria. På institutionen har en mängd doktorsavhandlingar skrivit. Se länk till litteraturförteckning. Det finns även en hel del på webben. 

Titel Författare År Förlag/ISBN
Sveriges skogar under 100 år Kungl Domänstyrelsen 1959 Ivar Häggström boktryckeri
Pottaska Shenet   webbsida
Allemansrätten Naturvårdsverket   webbsida
Gränser och lagar av betydelse för rennäringen Länsstyrelsen Norrbotttens län   webbsida
Förvärv av aktier i Assi Domän AB -Snabbprotokoll näringsutskottets betänkande 2001/02:NU7 Sveriges Riksdag Tisdagen den 11 december 2001 webbsida
Statsskogsutredningen   2002 SOU 2002:40, webbsida
Graninge ett ledande energibolag, Graninge AB   webbsida
När staten stal marken Svante Isaksson 2001 Ord & visor förlag, ISBN: 9188675300 webbsida
Skogshistoriska studier i Skelleftetrakten. Sex uppsatser om Skellefteskogens och den tidiga skogsindustrins historia Per André Umeå 1998 ISBN 91-88466-17-5 + webbsida
Institutionen för skoglig vegetationsekologi, SLU SLU   webbsida
Skogshistoriska sällskapet     webbsida
Häradsallmänningsförbundet Sveriges Häradsallmänningsförbund   webbsida
Graningeverken Åke Ohlsson 1995 ISBN 91-630-3489-1
Älvdalens besparingsskog-historien Älvdalens besparingsskog   webbsida
Nybyggarnas rättigheter i södra Lappland Maggi Mikaelsson(v) Motion till riksdagen 1997/98:Bo404: webbsida
Betänkande av Statsskogsutredningen 2002 Statens offentliga utredningar (SOU 2002:40) 2002 webbsida
Skogspolitisk historia Hans Ekelund, Gustaf Hamilton, Rapport 8 A Skogsstyrelsen 2001 webbsida
Historisk kalender Svenska Samernas Riksförbund (SSR)   webbsida
Skog, makt och människor Per Eliasson 2002 Avhandlingen kan köpas via KSLAs bibliotek. E-post kslab@ksla.se eller tel 08-54 54 77 20. Se även webbsida

 

Uppdaterad: