Stiftens markinnehav

Kyrkans skog (prästlönefastigheterna) bedömdes vid millennieskiftet ha ett marknadsvärde på c.a 6,5 miljarder kronor. Resultatet eller avkastningen för samma år var 232 miljoner kronor. Med tanke på att skogsmark ökat kraftigt i pris sedan dess torde värdet vara bra mycket större idag.

Stift Skogsmark, ha Inägor, ha Övrigt, ha Summa, ha
Lund 9 400 11 800 700 21 900
Växjö 46 182 6 208 6 536 58 926
Göteborg 22 488 3 981 5 638 32 107
Skara 25 159 10 237 4 904 40 300
Visby 6 946 2 115 2 442 11 503
Linköping 28 559 6 345 4 250 39 154
Karlstad 43 066 1 365 4 933 48 044
Västerås 42 473 1 538 8 603 52 614
Strängnäs 13 533 4 854 963 19 350
Uppsala 41 700 7 200 5 400 54 300
Härnösand 67 654 762 22 466 90 882
Luleå 38 563 331 21 096 59 990
Stockholm 2 862 962 666 4 490
Alla stift 387 277 57 698 88 597 533 572


Källa: Kyrkan och skogen
-från St Sigfrid till KG hammar
Akademisammankomst den 12 oktober 2000
Hans Thunander, Claes-Göran Johansson, Karl Gustaf Hammar

Publicerad: