Källförteckning och länkar

I källförteckningen hittar du länkar till Svenska kyrkan, allemansrätten, statsskogsutredningen, Skogshistoriska sällskapet med flera.

Vill du läsa mer?
För dig som är intresserad och vill läsa mer finns en hel mängd källor att ösa ur.

Institutionen för skoglig vegetationsekologi, SLU i Umeå bedriver forskning inom Skogshistoria. På institutionen har en mängd doktorsavhandlingar skrivits under den senaste 15 åren. Se länk till litteraturförteckning Det finns även en hel del på webben. Nedan finns ett antal källor, varav en del är tillgängliga på webben.

Titel Författare År Förlag/ISBN
Svenska kyrkans webbplats Svenska kyrkan   webbsida
Allemansrätten Naturvårdsverket   webbsida
Statsskogsutredningen   2002 SOU 2002:40, webbsida
Skogshistoriska sällskapet     webbsida
Häradsallmänningsförbundet Sveriges Häradsallmännings-förbund   webbsida
Älvdalens besparingsskog-historien Älvdalens besparingsskog   webbsida
Skogspolitisk historia Hans Ekelund, Gustaf Hamilton, Rapport 8 A Skogsstyrelsen 2001 webbsida
Skog, makt och människor Per Eliasson 2002 Avhandlingen kan köpas via KSLAs bibliotek. E-post kslab@ksla.se eller tel 08-54 54 77 20. Se även webbplats

 

Publicerad: