Förvaltning av kyrkans skog

Egendomsnämnderna äger och förvaltar skogsmark och avkastningen ska komma församlingarna till godo. Hälften går till pastorat med andel i tillgångarna medan den andra hälften går till en för landet central fond - kyrkofonden - för att bidraga till ekonomisk utjämning mellan pastoraten.

Genom egendomsnämnderna i stiften äger och förvaltar Svenska kyrkan sina drygt 500 000 hektar (390 000 hektar produktiv skogsmark skogsmark). Egendomsnämnderna ansvarar för prästlönetillgångarnas förvaltning. Förhållandena har inte förändrats sedan kyrkan skiljdes från staten. Stiften har hand om förvaltningen och avkastningen ska komma de församlingar som äger andelar tillgodo. Fastigheterna och fonderna kallas med ett gemensamt namn för prästlönetillgångar och betraktas idag som stiftelseliknande bildningar. Avkastningens ändamål är i princip inte förändrad och hälften går till pastorat med andel i tillgångarna medan den andra hälften går till en för landet central fond - kyrkofonden - för att bidraga till ekonomisk utjämning mellan pastoraten. Varje stift har en stiftsjägmästare som svarar för den operativa verksamheten. Under sig har han i regel ett antal skogvaktare. Hur mycket som avverkas i egen regi respektive säljs som avverkningsrätter varierar mellan stiften.

Visby stift kommer dock från 2008 att anlita Skogssällskapet som förvaltare. Stiftjägmästaren säger att det finns flera anledningar till att man väljer att göra på det här sättet. Dels för arbetet går att effektivisera och dels för höja kvalitén på arbetet. Avtalet mellan Visby stift och Skogssällskapet gäller till att börja med i två år.

I genomsnitt säljs ungefär hälften som avverkningsrätter, medan den andra halvan tas ut med hjälp av entreprenörer.

Utveckling
Västerås Stift har bildat Västerås Stift Skog AB. De förvaltar skogar åt:

  • Västerås stift 43 000 ha
  • Strängnäs stift 13 000 ha
  • Domkyrkan i Västerås 420 ha

Västerås, Strängnäs och Linköpings förvaltningar har beslutat att gemensamt bilda sågbolaget Löv & specialträ i Kolbäck AB. En samverkan som kan vara början till fler gemensamma satsningar.

Publicerad: