Avverkning

Stiftens uttag av skog

Detta exempel är från 2004 som antas vara ett representativt år till skillnad från 2005 och 2006 på grund av stormen Gudrun. I Växjö Stift fällde stormen minst 1,2 miljoner skogskubikmeter (m3sk).

Stift slutavv. m3sk gallr. m3sk Övr avv. m3sk leveranser, m3sk avv.rätter m3sk
Lund 30 550 30 550   61 100  
Växjö 129 640 101 860   110 000 120 500
Göteborg 74 520 49 680   116 800 7 400
Skara 65 144 126 456   15 800 175 900
Visby 11 224 7 176   10 000 8 400
Linköping 67 716 51 084   60 900 57 900
Karlstad 125 102 51 098   115 500 60 700
Västerås 129 259 82 641 11 667 66 100 145 800
Strängnäs (förvaltas av Västerås) 42 336 33 264   75 600 0
Uppsala 101 816 93 984   96 800 99 000
Härnösand 159 440 39 860 3 300 172 400 26 900
Luleå 28 980 13 020   59 990
Stockholm 5 280 2 720 50    
Alla stift 1 654 400 678 304      

Källa: Kyrkan och skogen
-från St Sigfrid till KG hammar
Akademisammankomst den 12 oktober 2000
Hans Thunander, Claes-Göran Johansson, Karl Gustaf Hammar

Publicerad: