Underredet

För att utvinna tjära ur tall använder du dig av en minitjärdal eller en fullstor tjärdal. Underredet består av en grop som du gräver ur en sluttning.

Underredet till minitjärdalen
Gräv en grop i en sluttning, som är skyddad från vind. Gropen ska vara sådan att ungefär halva plåtkonen ska rymmas i den medan andra halvan ska befinna sig utanför sluttningen. Den fria delen måste Du stötta upp med bräder, s k farved, som ligger på reglar, vilka utgår solfjäderformigt från konens spets. Reglerna stöttas av pålar. Ovanpå bräderna ska Du sedan lägga jord (helst lerig) och klappa till.


Du har på så sätt fått en konisk form av jord som till ena delen är utgrävd ur sluttningen och till andra delen vilar på en träställning. Kanten på jordkonen måste vara minst 2 dm längre än kanten på plåtkonen. Gräv sedan bort jord under konens spets, så att det finns plats för skon. Gör därefter ett hål i spetsen på konen.

Uppdaterad: