Tjärveden

 

TallstubbarTjärveden ska bestå av 15 till 30 år gamla tallstubbar som sågas och klyvs i lagom stora bitar.

Den mest tjärrika delen är den grova rotdel som går rakt ner från stubben.

Den del av stubben som är ovan jord, särskilt den övre delen, innehåller mindre tjära men kan ändå användas som tjärved.

De små rötterna däremoArbete med tjärdalt innehåller mycket lite tjära. Du ska söka tjärstubbarna på hyggen, som är 15 till 30 år gamla.

För att få reda på hyggets ungefärliga ålder kan Du antingen fråga någon person som vet, eller räkna grenvarven på hyggets nya tallar.

Det bildas ett grenvarv per år.

Itusågad stubbeMarken ska helst vara bergig och stenig, men även sandig mark ger rätt bra tjärstubbar. Undvik alltid att ta stubbar i sankmark eller myrmark. Sådana stubbar ger nämligen mest s k tjärvatten.

Du behöver spett, spade, yxa och såg för att få upp stubbarna. Stubbarna ska sedan sågas och klyvas i bitar, som är ca 10 cm långa och 2 cm tjocka. Den murkna ytveden ska avskiljas. Den kan användas som tändved vid tjärdalens tändning.

 
Uppdaterad: