Tjärrännan

För att utvinna tjära ur en tall använder du dig av en minitjärdal eller en fullstor tjärdal. Tjärrännan består av en urholkad blanka med ett hål i där tjäran rinner ut.

Kapa till en ca 70 cm lång planka med bredden ca 10 cm, och tjockleken ca 5 cm. Holka ur en ca 2 cm bred och 2 cm djup ränna. Rännan får inte gå ända ut till ändarna.

Tjärränna
Borra ett hål med diametern 10 mm underifrån så att det når upp till urholkningen i rännan.

Denna ränna ska så småningom placeras så att då tjäran rinner ut ur skåran i tjärtappen - som sitter i skon - rinner den ner i tjärrännan. Under tjärrännans andra ände placeras en tunna eller liknande i vilken tjärans samlas upp.

Bord Bränning Ränna med tapp

 

Uppdaterad: