Tjärdalen, dalbotten

För att utvinna tjära ur tall behöver du en minitjärdal eller en fullstor tjärdal. Den placeras i en backsluttning där en trattformig timrad botten grävs in.

Tjärdalen, som till hälften består av en trattformig timrad botten, placeras i en backsluttning där den grävs in. Dalplatsen bör väljas så att det i närheten finns tillgång till vatten.

Tjärdal på dalbotten Övervakning av bränning


Dalbotten görs rund med en diameter på 4 till 12 m, beroende på hur stor tjärdal man har tänkt sig. Den fria delen timras av åsar, som solfjäderformigt utgår från dalbottens spets. Åsarna ska bilda ungefär 25 grader vinkel med horisontalplanet (vågplanet).

Varje ås stöttas av 3 till 4 stöd. Tvärs över åsarna läggs bräder eller plankor, "farsveden". Om det är svårt att få farveden helt tät kan man lägga på ett lager näver. Ovanpå farveden (nävret) läggs så lerblandad jord, som trampas till så att hela botten blir helt tät.

Tjärdalen brinner
 

Uppdaterad: