Tändning, bränning, kvävning

För att utvinna tjära ur tall behöver du en minitjärdal eller en fullstor tjärdal. Använd en lång käpp med klubba för att trampa och slå ihop veden. En tjärdal på två tunnor om 250 liter kan ta ca 1 dygn.

Tändningen av tjärdalen görs lämpligen en kväll då det är vindstilla.

Tändningen, bränningen och kvävningen (kolstöten) framgår av beskrivningen på minitjärdalen, med den förändringen att man ska 6 till 7 öppningar där luft ska in, samt att dessa görs större, ca 15 cm x 15 cm.

Då man bränner en fullstor tjärdal brukar första fasen ta ca 6 timmar. Först därefter börjar tjäran komma. Den tjära som kommer först "tjärvatten" är inte av bästa kvalitet. I mellanskedet får man den bästa tjäran. Mot slutet är tjäran tjock och beckartad.

För att under bränningen slippa gå uppe på själva tjärdalen då man ska trampa och slå ihop veden allteftersom den förkolats, använder man en lång käpp med en klubba, hacka, längst ut, "köreln". Den används också om man behöver ta upp något extra draghål uppe på tjärdalen.

Bränntidens längd varierar på grund av dess storlek, samt hur snabbt man bränner. Som exempel kan nämnas att en tjärdal på 2 tunnor (1 tunna = 125 liter) kan ta ca 1 dygn.

Största utbytet i förhållande till vedmängden anses en tjärdal på 60 till 70 tunnor ge. En sådan tjärdal kan ta 3 till 5 dygn att bränna.

Uppdaterad: