Täckning

För att utvinna tjära ur tall behöver man tillverka en minitjärdal eller en fullstor tjärdal. Du täcker tjärdalen med dubbelt så mycket skogstorv som behövs eftersom en del förstörs under bränningen.

Täckning av tjärdalen
Tjärdalen ska täckas av ca 5 cm tjock skogstorv, som helst inte ska vara sandig. Varje tova ska vara ca 50 cm x 50 cm. Enklast tar Du upp dessa torvor med en förhuggaryxa och en kloyxa, men en vanlig spade går även att använda.


Tänk på att ta upp ungefär dubbelt så mycket torv som behövs vid täckningen, eftersom en del av torven förstörs under bränningen och måste bytas ut. Vid täckningen läggs torvorna tätt intill varandra så att endast lite luft kan tränga in.

Skiss för täckning

Torvorna läggs med sin gröna del in mot tjärdalen. Lämna en ca 5 cm bred ring öppen och fri från torv längst ner runt om hela tjärdalen. Denna ring går under beteckningen "eldskottet". Se också till att Du har tillgång till jord att skotta upp på tjärdalen vid behov. Rå sågspån går också att använda.

Eldskottet Torv Torvtäckning

 

Uppdaterad: