Stubbrytning, klyvning och torkning

För att utvinna tjära ur tall behöver du en minitjärdal eller en fullstor tjärdal. Till det behöver du tallstubbar som du bryter, klyver, torkar och sorterar i två olika kvaliteter.

Råmaterialet, tallstubbarna, tas lämpligen på hösten innan tjälen gått i marken. Vid brytningen kan man använda spett, spade, yxa och såg, eller någon stubb- brytningsmaskin.

Det mest rationella sättet är att låta en skogstraktor ta upp stubbarna. Förr användes också sprängning som metod att bryta stubbar.

Efter brytningen körs stubbarna fram till platsen för bränningen, "dalplatsen". Där grovklyvs, "lompas", de någon kall vinterdag, eftersom de då lätt spricker. Fram på våren sker en andra klyvning av veden, "spöning", då man finklyver den till stycken på 40 till 60 cm längd, och med en tjocklek på ca 5 cm. Samtidigt frånskiljes murken ved och jord.

Därefter sorteras veden upp i två olika kvaliteter. Den bättre ska utgöras av rak, tjärrik ved. Efter detta travas veden upp och får torka fram till midsommartiden då det är dags att bränna tjärdalen.

Uppdaterad: