Sortering, dalkol

För att utvinna tjära ur tall behöver man en minitjärdal eller en fullstor tjärdal. Tjärvattnet avskiljs efter bränningen och tjäran torkas. "Dalkol" som bildas anses vara bästa kol att använda som smideskol.

Sortering av tjäran, dalkol
Efter bränningen ska tjäran "vräkas", dvs tjärvattnet avskiljas. Samtidigt torkas tjäran. Prima tjära är mest lättflytande. Den är inte grynig och den fradgar sig vid upphällning.

Sekundär tjära är något grynig och lite mer tjockflytande än den prima. Teritär tjära är grov och ofta mycket grynig.

Vid tjärbränningen bildas ju även kol, "dalkol". Dessa anses vara de bästa kol att använda som smideskol.

Tänk på att inte låta det regna på dessa kol, eftersom de lätt tar upp vatten. Då de sedan ska upphettas och användas till smideskol sprakar de och sprätter på ett obehagligt sätt, vilket gör dem svåra att använda.

Den tid som kolastöten måste ligga för att svalna kan vara 1 till 4 veckor beroende på tjärdalens storlek. Man har då som slutprodukter ur tallstubbar utvunnit både ett utmärkt impregneringsmedel, tjära och förnämliga smideskol - dalkol.

Uppdaterad: