Skon och tjärrännan

För att utvinna tjära ur tall behöver du en minitjärdal eller en fullstor tjärdal. En sko släpper ut tjära och stänger samtidigt ut luft.

I spetsen på dalbotten sätts skon fast. Den ska vara så gjord, att den släpper ut tjära och samtidigt stänger ute luft. Här finns flera olika konstruktioner. Ett sätt är att man i en stock borrar två hål i 90 graders vinkel mot varandra, och lägger denna stock vinkelrätt mot tjärrännans riktning.

Till skon hör två tappar, tättappen och tjärtappen. Från skon rinner tjäran ner i tjärrännan och vidare till en tunna.

Skon

Uppdaterad: