Skon

När du ska utvinna tjära ur en tall använder du dig av en minitjärdal eller en fullstor tjärdal. Här får du information om skon där tjäran rinner.

Kapa till två stycken ca 30 cm långa plankbitar med bredden ca 10 cm och tjockleken ca 5 cm. Hyvla en sida på vardera plankan helt plan, så att inget glapp uppstår om Du lägger de plana ytorna mot varandra. Holka ur den plana sidan ur en 2 cm djup och 2 cm bred ränna i vardera plankan. Rännan får inte gå ända ut till kortändarna.

Borra sedan ett hål med diametern 10 mm ner till den urholkade rännan på en av plankorna. Karva därefter ur hålet med en kniv, så att plåtkonen passar i det nu koniska hålet. Borra från kortändan av den andra plankan ett hål med diametern 10 mm. Detta hål ska nå in till den urholkade rännan så som figuren visar.

En sko med skåra

Gör en skåra med en kniv från detta hål och neråt för tjäran att rinna-droppa efter.

Spika slutligen ihop de två halvorna. Täta gärna med någon pasta eller lim.

Uppdaterad: