Plåt som underlag

För att utvinna tjära ur en tall använder du dig av en fullstor tjärdal eller en minitjärdal då plåt är det lämpligaste underlaget.

Till en fullstor tjärdal används takspån som underlag är tjärveden. Då man gör en minitjärdal är det lämpligt att istället använda plåt, ty i annat fall kan det vara mycket svårt att få helt lufttätt, vilket är en huvudförutsättning.


Klipp till en plåt av tunnaste sort, så att Du får en kvadrat med sidan 1 m. Mät ut avståndet på kvadraten. Mät ut en maximalt stor cirkel av kvadraten.

Klipp till cirkeln med en plåtsax. Du ska nu göra en kon (tratt) av cirkeln. Klipp från periferin (cirkelns omkrets) till cirkelns medelpunkt centrum).

Lägg sedan de uppklippta ändarna omlott till dess Du får en kon vars vinkel är 130 grader. "Poppnita" sedan ihop konen, så att den blir så pass tät att Du tror att ingen tjära rinner igenom i skarven. Borra sedan ett hål med diametern 6 mm spetsen på konen.

Hur stor volym har denna kon? Om Du inte klarar av att räkna ut det själv, kan Du kanske be någon om hjälp. Du måste nämligen veta detta om Du vill räkna ut hur mycket ved Du har staplat in, och på så sätt räkna ut hur många procent tjära respektive kol Du så småningom får ut.
 

Kvadrat Cirkel Cirkel med skåra Kon


Uträkning

Uppdaterad: