Montering

För att utvinna tjära ur en tall använder du dig av en minitjärdal eller en fullstor tjärdal. Du behöver då bland annat en plåtkon, en sko och en tjärränna för att du ska kunna samla upp tjäran.

Montering av plåtkonen, skon och tjärrännan
Du ska nu passa in plåtkonen i skon. Vid detta arbete är det viktigt att det inte kommer in jord som täpper till skon. Placera plåtkonen i jordformen, så att plåt- konens spets sticker ner genom hålet längst ner i jordformen.


Fyll på jord mellan plåtkonen och jordformen så att det blir helt tätt och så att konen ligger stadigt.

Passa in det koniska hålet på skon i spetsen på konen. Täta med något "tätt" material t ex isoleringsmaterialet rockwool. Fyll nu på jord omkring skon, så att den sitter stadigt. Den kan vara täckt nästan ända fram till tapphålet.
Montering av plåtkon, sko och tjärränna
Kontrollera att inget skräp kommit in i skon genom att hälla lite vatten ner i plåtkonen. Sätt i tättappen. Placera därefter dit tjärrännan, samt ett kärl att samla upp tjäran i.

Uppdaterad: