Tändning

För att utvinna tjära ur tall behöver du en minitjärdal eller en fullstor tjärdal. När du tänder den ska du använda glödande kol som du lägger vid eldskottet runt hela tjärdalen. Du måste snabbt kunna strypa syretillförseln för att inte tjärveden ska brinna upp.

Tändning av tjärdalen
För tändning av tjärdalen ska Du helst använda glödande kol, men även brinnande eller glödande ved duger. Ha alltid vatten till hands. Tänd alltid en liten brasa några meter från tjärdalen och låt elden ta sig ordentligt. Har du tillgång till kol ska Du nu lägga dessa på brasan för att glödga dem.


Vrid därefter upp tjärdalens hela nedersta rad av torvor, och stötta upp varje torva med en pinne. Lägg sedan brinnande ved eller glödande kol vid eldskottet under huvudkudden runt hela tjärdalen. Då tjärdalens ved börjat brinna fäller Du ner torvorna igen, och börjar även att stänga eldskottet efterhand, utom på ca 4 ställen där Du lämnar en öppning på ungefär 3 cm x 3 cm.

Skiss för tändning

Vid denna stängning ska Du använda torv. I ett senare skede av bränningen kan Du täta genom att skotta dit jord. Avståndet mellan öppningarna ska vara ungefär lika.

OBS! Beroende på hur tändningen lyckas kan tjärveden ibland väldigt snabbt börja brinna. Detta gör att Du måste vara beredd att snabbt kunna strypa syretillförseln för att inte onödigt mycket tjärved ska brinna upp.

Uppdaterad: