Kvävning

För att utvinna tjära ur tall använder du dig av en minitjärdal eller en fullstor tjärdal. "Kolastöten" innebär att man kväver förbränningen tills kolnet svalnat och slocknat. Sedan ska du ha fått fram smideskol, "dalkol" om bränningen lyckats.

Kvävning av tjärdalen, "kolastöten"
Då tjäran efter några timmar slutat rinna, tar Du tjärtappen och sätter i tättappen noggrant. Om bränningen lyckats bra återstår nu endast en liten hög av den ursprungliga tjärdalen.

Det är nu dags för "kolastöten". Det innebär att Du ska skotta jord eller rå sågspån över denna hög och trampa till, så att all syretillförsel stoppas och förbränningen upphör. Tjärdalen måste nu ses till några gånger per dag under ca 3 dagar till dess att kolen svalnat och slocknat.

Därefter kan jorden och torvorna avlägsnas. Kvar längst ner i plåtkonen har Du förnämliga smideskol "dalkol", om bränningen lyckats bra.

Kolastöten
 

Uppdaterad: