Inläggning

För att utvinna tjära ur en tall använder du dig av en minitjärdal eller en fullstor tjärdal. Med hjälp av tjärved tänder du tjärdalen och kan sedan samla upp tjäran.

Inläggning av tjärveden

Sätt först av allt försiktigt fast en ca 3 dm lång pinne i hålet vid plåtkonens spets. Lägg ett lager ganska rak tjärved solfjäderformigt omkring pinnen. (bild 1)

Kon med pinne Kub med tjärvedStapla därefter en kub, töreln, med kanten ca 1 dm av små tjärvedsbitar omkring pinnen. Dra sedan försiktigt upp pinnen.  (bild 2)

Du ska nu bygga upp den s k huvudkudden. Använd då den sämsta tjärveden eftersom den till stor del kommer att brinna upp vid tändningen av tjärdalen.
Huvudkudden bygger Du genom att lägga ved på jorden just utanför plåtkonens kant. Varje vedträ ska ligga i tangentens riktning, dvs längs kanten på plåtkonen.

Huvudkudde med tjärved

Lägg sedan ett lager tvärsöver (vinkelrätt mot) detta lager. På så sätt får man en liten eldstad (A), under vilken man så småningom kan tända tjärdalen. Fortsätt nu med att lägga tjärveden i hela plåtkonen, så att den solfjäderformigt pekar ner mot konens centrum.

Tänk på att även stapla huvudkudden så att Du får en jämn, rund kant på hela tjärdalen. Du måste stapla noggrant så att tjärdalen innehåller så lite luft som möjligt och så mycket tjärved som möjligt.

Då inläggningen är klar ska Du kontrollera att kullen är jämn och rund. Om något vedträ sticker ut slår Du in det med en träklubba eller liknande. Längst upp på kullen läggs spinkveden, dvs tjärvedsflisor och liknande, som bildats vid klyvning av stubbarna.

Uppdaterad: