Inläggning och klubbning

För att utvinna tjära ur en tall behöver du en minitjärdal eller fullstor tjärdal. När du har utvunnit tjära staplar och klubbar du takspån. Om du inte får tag på det kan du prova med masonit eller tunn plåt.

Inläggningen av tjärveden
Omedelbart före bränningen täcker man dalbottens nedre del med blöt takspån, som läggs taktegelformigt från skon och uppåt, dvs ena varvet motsols, andra varvet medsols osv. Överlappningen i sida ska vara ca 5 cm. Det övre lagrets undre kant ska överlappa det undre lagrets övre kant med minst 10 cm.

Tänk på att försiktigt böja varje takspån för att kontrollera att takspånen läggs med fiberriktningen inåt - nedåt mot skon. Det färdiga resultatet av spåninläggningen ska se ut som en stor solfjäder med dalbottens spets som centrum.

Takspån

Eftersom det numera kan vara svårt att få tag på takspån, kan man instället pröva sig fram med masonit eller tunn plåt som underlag för tjärveden.

Inläggning och klubbning

Då man ska "bära ner dalen" bör det vara uppehållsväder. Man börjar med att mitt över hålet till skon sätta en ca 1 m lång sparre med måtten ca 10 cm x 10 cm, detta för att inte hålet ska täppas till under den inledande inläggningen. Vid inläggningen ska alltid veden riktas mot bottens spets.

Närmast takspånen lägger man den rakaste takspånen. Det är praktiskt att använda speciella vedbårar då man bär ner dalen, särskilt då tjärdalen börjar bli hög.

Man börjar med att närmast skon bygga upp en liten fyrkantig kulle, "töreln", med måtten ca 1 m x 1 m x 1 m. Till detta används krokiga och böjda vestygen. Därefter drar man upp sparren med hjälp av en lyftkrok eller liknande. Inlägningen fortsätter nu med att hela dalbotten täcks med blöt takspån. Efter detta ska den s k huvudkudden byggas upp.

Då detta arbete är klart fortsätter man med att lägga in ved från huvudkudden och nedåt mot töreln, lager på lager tills dess att man har en tjärdal av den storlek man önskar.

Vid staplingen måste man tänka på några viktiga saker:
- Kullen får inte luta för mycket inåt från huvudkudden.
- Stapla noggrant, så att det är så lite luft som möjligt i veden.
- Se till att kullen blir rund och dess lutning jämn, annars är det risk för att tjärdalen brinner ojämnt, "dalen går snett".

Längst upp på kullen läggs spinkved, som har bildats vid klyvningen. Kullen får aldrig göras större än att en ca 70 cm bred gång lämnas runt omkring hela tjärdalen.

För att vedmassan slutligen ska bli riktigt tät och kullen helt rund, klubbas den med en träklubba. Klubbningen kan även ske under inläggningen om så behövs.

Uppdaterad: