Fullstor tjärdal - skiss

Om du lyckas bra med din minitjärdal, vill du kanske prova en något större tjärdal, gjord på gammalt vis. Vid anvisningarna till de olika momenten, kan du samtidigt jämföra med instruktionerna till minitjärdalen. Här en principskiss på en fullstor tjärdal.

  • Anvisning för fullstor tjärdal
Uppdaterad: