Bränning

För att utvinna tjära ur tall använder du dig av en minitjärdal eller en fullstor tjärdal. Bränningen pågår i två faser, först försiktigt och sedan snabbare då tjäran kommer.

Bränningen av tjärdalen
Bränningen av tjärdalen ska försiggå i två faser. Vid första fasen sker en ganska försiktig bränning, tills elden har nått kullens topp. Då andra fasen börjar, "man tar om tjärdalen", sker en något snabbare bränning, och det är då tjäran ska börja komma.


På en liten tjärdal kan emellertid tjära komma även under första fasen. Under bränningen är det viktigt att det inte blåser på tjärdalen, eftersom syretillgången då blir för stor på vindsidan och tjärdalen "går snett". Skulle det börja blåsa under bränningen kan Du sätta upp ett vindskydd av något slag.

Första fasen av bränningen Andra fasen av bränningen

 

Uppdaterad: