Gör din egen tjärdal

I en tall finns många olika hartssyror, som alla är lättflytande och strömmar i tallens "blodådror". Då en tall sågas av kan inte denna strömning fortsätta, utan det sker en ansamlig hartssyror i stubben. Dessa ämnen bildar tjäran.

Läs om vad tjära är och hur den tillverkas 

Tjära anses ha varit en av Sveriges viktigaste 15 exportvaror under 1600- och  1700-talen. Det var då en av många binäringar som kunde ge extra tillskott i kassan.

Läs om tjärans historia
 

Minitjärdal - så här gör du

Här beskriver vi i ord och bild hur du bygger upp din egen minitjärdal.

Det här behöver du

Tjärveden 

Plåt som underlag

Skon

Tapparna

Montering

Inläggning av tjärveden

Underredet

Tjärrännan

Täckning

Bränning

Kvävning

Tändning

 

Fullstor tjärdal

Om du lyckas med din minitjärdal, vill du kanske prova en något större tjärdal, gjord på samma vis. Här hittar du en beskrivning på en sådan. Jämför dock med instruktionerna till minitjärdalen.

Fullstor tjärdal - skiss 

Stubbrytning, klyvning och torkning

Tjärdalen, dalbotten

Skon och tjärrännan

Inläggning och klubbning

Täckning av tjärdalen

Tändning, bränning, kvävning

Sortering, dalkol

Tallved Tjärdal Bygge av tjärdal

Copyright text och bild © Fredrik Westman

 

Uppdaterad: