Räkna själv på skogen

Räkna själv på skogen

Här finner du beräkningsverktyg och omräkningstal med vars hjälp du själv kan räkna på skogen. Du kan göra egna överslagsberäkningar av till exempel virkesförråd i ett bestånd, volym på enskilda träd, kostnader och prestationer i gallring och slutavverkning och hitta länkar till programvara för planering av skogsbruk. Här finns också förklaringar till olika mått som används i skogsbruket och omräkningstal för dessa. 

Beräknings- och planeringsverktyg

Skogskunskap (tidigare Kunskap Direkt) (Skogforsk m.fl.) innehåller ett antal verktyg där du kan räkna på skogen och effekter av olika åtgärder i skogen. Till exempel:

Beräkna virkesförrådet i bestånd
Beräkna volymen på ett enskilt träd
Räkna på kostnader och prestationer i gallring
Räkna på kostnader och prestationer i slutavverkning

Heurekasystemet för skoglig planering
En programserie utvecklad på SLU som låter användare göra en stor mängd olika analyser och planeringsansatser för skogsbruk. Systemet kan riktas mot ett flertal mål och göra kort- och långsiktiga prognoser av virkesproduktion, ekonomi, naturvård, rekreation och kolinlagring.

Riksskogstaxeringens TaxWebb
Här kan du ställa samman användaranpassade tabeller och diagram från Riksskogstaxeringens statistik.

Plan 33 - för planering och värdering av skogsbruk

Programvara utvecklad av Institutionen för skogsekonomi vid SLU som visar förslag på hur planering och värering av skogsbruk kan ske.

Mått och omräkningstal

Skogskubikmeter, kubikmeter under bark och på bark, stjälpt mått eller travat. Virkesterminologin innehåller en del olika mått. Här får du förklaringar liksom omräkningstal för de vanligast förekommande måtten:  

Olika kubikmetrar inom skogsbruk
Omföringstabell för vanliga kubikmetermått i skogen
Läs om hur biobränslevolym räknas om till energimått
Vad väger virke?


Utvecklare av skogliga datorprogram

PC skog
Forestman
Cartesia
ESRI Sweden (GIS specialist)

Publicerad: