Myndigheter & organisationer

Nationella myndigheter och organisationer

Här har vi samlat länkar till myndigheter som har ansvar för skogsfrågor och organisationer som arbetar med skogsfrågor på olika sätt.

Myndigheter
Klimat- och näringslivsdepartementet
Länsstyrelserna
Naturvårdsverket
Skogsstyrelsen

Branschorganisationer
Skogsindustrierna
Biometria (Virkesmätning)
Skogsentreprenörerna (SE)

Intresseorganisationer
LRF Skogsägarna
Svenska jägareförbundet

Arbetstagarorganisationer
Naturvetarna 
Delförbundet Skogsakademikerna - Naturvetarna
GS - Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Skogstjänstemannaförening, SSF
Unionen (tidigare Svenska industritjänstemannaförbundet)

Ideella organisationer & nätverk
Dryaderna - förening för skogligt intresserade kvinnor
Ekfrämjandet
Förbundet Skog och Ungdom
Föreningen Skogen
KVIST – en förening för kvinnor i skogsindustrin
Naturskyddsföreningen
Norrskogskvinnorna
Skogshistoriska Sällskapet
Spillkråkan - intresseförening för kvinnliga skogsägare
Skoglig Samverkan i Norrbotten
Mera Skog i Västerbotten

Arbetsgivarorganisationer
Skogsindustrierna
Gröna arbetsgivare

Internationella myndigheter och organisationer

Här är några länkar till myndigheter med ansvar för skogsfrågor och institut med skogsforskning i Norden, Baltikum och internationellt.

Norden/Baltikum

Finska Forstföreningen
Estonian University of Life Sciences
Isländska skogsförbundet
Metsähallitus/Forststyrelsen
Norges Skogeierforbund
Norsk insitutt for bioekonomi (NIBIO)
Latvian State Forest Research Institute "Silava"
Skogsforskningsinstitutet METLA Finland
Institut for Geovidenskapb og Naturforvaltning (Danmark)
The Lithuanian Forest Research Institute (LFRI)

Större internationella organisationer som jobbar med skogsfrågor

Center for International Forestry Research (CIFOR)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) - Forestry Department 
Global Forest Information Service
International Union of Forest Reserach Organizations (IUFRO)
IUCN (The International Union for Conservation of Nature)
The International Tropical Timber Organization
The Rights and Resources Initiative
United Nations Environment Programme (UNEP)
World Resources Institute (WRI)

 

Uppdaterad: