Julgranskalender

SkogsSveriges julgranskalender

Välkommen till SkogsSveriges julgranskalender!

Här hittar du det du behöver veta om julgranar, dvs hur en prima julgran ser ut, var och när du köper den och hur du sköter den.

Bakom varje lucka fram till julafton hittar du nya tips och tricks för din julgran.
Kalendern låg aktiv på SkogsSveriges webb under julen 2020.
Nu hittar du innehållet bakom varje lucka här på denna sida.

1. Granen är vårt vanligaste träd i Sverige. Den trivs på fuktig mark och drabbas ofta av stormfällning. Den kan bli runt 50 meter hög och upp till 5 meter i omkrets.
https://www.skogssverige.se/skog/svenska-trad/gran-0
  2. Traditionen med vår julgran har vi hämtat från Tyskland och Schweiz- Den blev vanlig i våra svenska hem under senare delen av 1800-talet och ännu mer populär under 1900-talet.
https://www.skogssverige.se/julgranar/historia
  3. Julgransodling anses vara jordbruk och inte skogsbruk. I Sverige produceras mest vanlig gran, ”rödgran” (Picea abies). Nordmansgran som även kallas Kungsgran växer i Skåne.
https://www.skogssverige.se/julgranar/julgransodling
  4. I många svenska hem finns varje år en julgran och de flesta har en rödgran (fast den är grön!). Merparten av granarna är svenska och resten importeras främst från Danmark.
https://www.skogssverige.se/julgranar
  5. Självplock innebär inte att du får ta en gran från någon annans mark utan att du köper och hugger själv från en granodling. Att ta en gran från en ägares mark räknas som stöld!
https://www.skogssverige.se/julgranar/julgransodling
  6. En gran kan ha upp till åtta barromgångar. Känn på barren närmast skottens toppar, de ska sitta fast - lossnar de lätt är granen redan torr - sitter de fast är granen färsk.
https://www.skogssverige.se/julgransskotsel
  7. Rödgran, Picea abies, är vår populäraste gran. Silvergran, Abies alba, ädelgran med silverfärgade barr. Kungsgranen heter egentligen Nordmannsgran, Abies nordmannia. Omorika kallas också Serbgran.
https://www.skogssverige.se/julgranar/julgranssorter
  8. En återvunnen gran kan ge el till att köra fyra tvättmaskiner. Julgranar räknas som grovt avfall och får inte kastas vid återvinningsstationer. Många kommuner har istället insamlingsställen för granar.
https://www.skogssverige.se/julgranar/julgranar-och-milj%C3%B6
9. När rödgranen kommer in i värmen vaknar den ur vintervilan och vill växa igen. Syraproduktionen gör att känsliga växter kan behöva flyttas och vattnas oftare. Annars kan man välja en Kungsgran, vilken delvis skonar såväl allergiker som växter.
https://www.skogssverige.se/julgranar/julgranar-och-milj%C3%B6
10. Gunnars Granar i Degeberga producerar 50000 julgranar på 140 hektar i Skåne. Merparten är Kungsgran som skördas efter 8-12 år. En fjärdedel exporteras till Schweiz, Tyskland och Norge.
https://www.skogssverige.se/julgranar/julgransodling
11. Varma höstar bidrar till att granarna snabbare släpper barren inomhus. Frost under oktober-november anses vara bra. Vid mycket milt väder är det bättre att vänta längre fram.
https://www.skogssverige.se/skog/julgranar/143-tips-for-din-julgran-varldens-langsta-lista
  12. Vill du ha en ekologisk gran kan du köpa från vanlig skog där ogräsgifter inte används. Om det är miljöcertifierad skog enligt FSC eller PEFC är det extra miljöanpassat skogsbruk.
https://www.skogssverige.se/skog/julgranar/143-tips-for-din-julgran-varldens-langsta-lista
  13. Det finns också granar från kravmärkta granodlingar. De kommer från odlingar utan konstgödsel och bekämpningsmedel. Närodlat är bättre än fjärrodlat.
https://www.skogssverige.se/skog/julgranar/143-tips-for-din-julgran-varldens-langsta-lista
  14. Skydda granen vid hemfärd och låt den stå utomhus och börja acklimatisera sig tills det är dags att klä den, t.ex i garaget eller på en skyddad balkong.
https://www.skogssverige.se/skog/julgranar/143-tips-for-din-julgran-varldens-langsta-lista
  15. Sätt julgranen i en fot som rymmer mycket vatten. Den dricker ofta 1-2 liter om dagen. Det första vattnet får gärna vara lite varmt för att underlätta vattentransporten.
https://www.skogssverige.se/skog/julgranar/143-tips-for-din-julgran-varldens-langsta-lista
  16. Använd stark julgransbelysning! Forskning i Kanada visar att fotosyntesen fortsätter efter avverkning och håller träd och barr i bättre kondition. Bäst effekt hade vit och röd LED-belysning.
https://www.skogssverige.se/skog/julgranar/143-tips-for-din-julgran-varldens-langsta-lista
  17. Granar avger etylen precis som äpplen. Etylen fungerar som ett växthormon och styr bl.a mognaden hos frukter. Det kan alltså få en del blommor att vissna och andra att tappa blad.
https://www.skogssverige.se/skog/julgranar/143-tips-for-din-julgran-varldens-langsta-lista
  18. Odla din egen gran. Plantor kan man köpa på skogsplantskolor, även ädelgranar. Köp lokalt odlade plantor som passar klimatet. Täta granar kräver återkommande beskärning.
https://www.skogssverige.se/skog/julgranar/143-tips-for-din-julgran-varldens-langsta-lista
  19. Terpener har pekats ut som den främsta källan till julgransallergi. Den som är känslig bör undvika kontakt med huden, så använd gummihandskar.
https://www.skogssverige.se/skog/julgranar/143-tips-for-din-julgran-varldens-langsta-lista
  20. Julen börjar den första advent när julstjärnor hängs upp i fönstren hos drygt 90% av alla svenskar. På offentliga platser kläs oftast upp stora utomhus-julgranar till första advent.
https://www.skogssverige.se/julgranar/historia
  21. Jägmästarstudenterna på SLU, är sedan drygt 50 år tillbaka granförsäljare i Stockholm, där de säljer Skogis-granar. Har du inte köpt en färsk gran än, kan du göra det här!
https://www.skogssverige.se/julgranshandel
  22. Det är inte ovanligt att julgranen traditionsenligt tas ner först den 13 januari (tjugondedag Jul), som också kallas Tjugondag Knut – då dansas julen ut, med julgransplundring, ringdans mm.
https://www.skogssverige.se/julgranar/historia
  23. För liten granfot är ett av de vanligaste felen, då granen kan torka ut mellan påfyllningarna. Byt gärna vatten, så du slipper smuts som fyller igen trädets transportbanor för vattnet.
https://www.skogssverige.se/skog/julgranar/143-tips-for-din-julgran-varldens-langsta-lista
  24. På Fulufjället växer en klon av en gran - Old Tjikko kallad - som har växt på samma ställe i 9 550 år. Det är världens äldsta nu kända trädklon. SkogsSverige önskar alla en riktigt god jul!
https://www.skogssverige.se/skog/svenska-trad/gran-0

Uppdaterad: