Sprida skogsgödsel - olika metoder

 

Spridning med helikopter

I bolagsskogsbruket, som gödslat regelbundet sedan över 50 år tillbaka, användes tidigare små flygplan. Sedan länge är dock helikopter vanligast på större områden vid spridningen av skogsgödselmedel. Helikoptern behöver dock relativt stora gödslingsvolymer för att bli ekonomiskt konkurrenskraftig, varför metoden sällan används i det enskilda skogsbruket. Spridning från luften kan dock vara vanskligt i närheten av känsliga områden eftersom precisionen inte är så hög, trots att piloterna är skickliga.

 

Spridning med traktor

En stor del av bolagens gödsling görs dock med SG-systemet, ett komplett gödslingssystem baserat på spridning med specialtraktorer. SG-systemet anses vara det enklaste och effektivaste sättet att gödsla i enskilt skogsbruk. Skogsägaren behöver då endast bestämma vilka bestånd som ska gödslas. Leverans och transport av gödselmedel sker i anslutning till spridningsarbetet, vilket utförs av särskilt utbildad och erfaren personal.

Spridning med traktor är flexibelt och kan genomföras med hög precision, då aggregatet snabbt kan slås av när man passerar känsliga områden, t.ex bäckar eller myrimpediment.

 

Traktorburen centrifugalspridare

Den självverksamme skogsägaren kan skogsgödsla med traktorburen centrifugalspridare.

 

Gödsling för hand

Om endast några enstaka hektar ska gödslas går det utmärkt att göra detta för hand. En gammaldags såskäppa kan användas. Gödseln kan även spridas med en skyffel ungefär som när man sandar på vintern.

Uppdaterad: