Säker i skogsarbetet

säkert skogsbruk

Skogsbruk är en av de mest olycksdrabbade yrkena och därför är det mycket viktigt att alltid arbeta säkert. Här får du information om hur du arbetar i stormfälld skog, hanterar motor- och röjsåg, filar sågkedjan och kvistar en trädstam.

Säker Skog arbetar aktivt med att öka säkerhetsmedvetandet i skogen 
Arbete med motorsåg (Husqvarna)
Arbeta med motorsåg (Jonsereds)
Filmer om fällning med motorsåg på Kunskap Direkt 
Motorsågsskolan (UR)
Säker arbetsmiljö i skogen (Kunskap Direkt)
Ta hand om den fallna skogen (artikel i SkogsEko) 

Uppdaterad: