För skogsägaren

För skogsägare

Som skogsägare behöver du kunskap om vad som gäller kring skogsägande och hur du kan sköta din skog på bästa sätt. Här hittar du ett ett antal värdefulla länkar till information och konkreta tips och råd kring hur du kan jobba med din skog.

Att äga skog
Information om vilka rättigheter och skyldigheter det innebär att äga skog (Skogsstyrelsen) 

Att sköta skog 
Massor av information och nyttiga länkar om hur du sköter din skog (Skogsstyrelsen) 

Certifiering av skogsbruk
Kort om vad certifiering av skogsbruk innebär och länkar till vadre information för dig som vill certifiera ditt skogsbruk.

Skogskunskap
Ett internetbaserat kunskapssystem om skogsbruk och skogsskötsel. Skogskunskap vänder sig till dig som är skogsägare eller skoglig rådgivare. (Skogforsk, mfl.) 

Skogsskötselserien
En sammanställning av kunskap om skogsskötsel skriven av forskare och redaktionellt bearbetad. Den ger en djupare teoretisk grund inom skogsskötselområdet och kompletterar därmed webbtjänsten Kunskap Direkt som ger råd om praktiska tillämpningar och tillhandahåller verktyg. (Skogsstyrelsen) 

Fakta Skog
Fakta Skog presenterar nya rön från SLU:s skogsforskning och fortlöpande miljöanalys. Serien riktar sig i första hand mot yrkesverksamma inom skogs- och träbranschen, men också till miljöintresserade. (SLU) 

Skogsbarometern 
Skogsbarometern är en årlig SIFO-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare har för förväntningar är viktigt mot bakgrunden att de levererar cirka 60 procent av den totala råvaran till landets skogsindustri och äger drygt 50 procent av skogsarealen. (Swedbank, LRF Konsult.) 

Skogspodden
En podd om skogsbruk.

Skogsforum
Mötesplats för skogsintresserade på nätet. Här kan du hitta och dela skogskunskap, hitta nya vänner, knyta professionella kontakter, marknadsföra dig själv eller ditt företag, debattera eller föra lobbyverksamhet.

 

Information om några specifika ämnen

Fakta om Stormfällning
En sajt som togs fram efter stormen Gudrun 2005. Här finns en hel del fakta om och kring stormfälld skog.

SkogsSkada (SLU)
Här hittar du information om svampar, insekter, vilt och annat som gör skada på skog i mer än 200 skadebeskrivningar. Den som vill kan få hjälp att diagnostisera en skada, rapportera den och även se på kartor över rapporterade skador i Sverige. (SLU)

Skogskunskap om skador på skog  

På Skogskunskap.se hittar du samlad information om olika typer av skador som kan drabba skogen och hur de kan begränsas.

Försäkringsskydd för skog 

Stormar, bränder, insekter och betande klövvilt orsakar skador för stora belopp i landets skogar. Enskilda skogsägare kan drabbas hårt ekonomiskt. Många mindre skogsägare har trots detta skogen oförsäkrad. Du kan läsa mer om olika typer av föräskringar på Säker Skog.

Om skogsgödling
Läs om skogsgödsling och hur det påverkar skogen här på SkogsSverige. 

Om virkesmätning
Läs om hur virkesmätning fungerar: vilka lagar och föreskrifter som gäller, hur den kontrolleras och intruktioner för mätning och kontroll. (Biometria) 

 

 

Uppdaterad: