Skogshistoria

skogshistoria

Skogen - en av Sveriges viktigaste tillgångar

Skogen och människan har följts åt genom seklerna. I århundraden har skogen varit en av Sveriges viktigaste naturtillgångar.

Till en början för husbehovsvirke som brännved, byggnadsvirke, slöjdmaterial och stängselvirke, för att bara nämna de vanligaste. Ett material som björknäver var till exempel otroligt viktigt för taktäckning och björkveden användes som råvara till en mängd husgeråd och redskap. Bland förädlade produkter från skogen kan nämnas trätjära, träkol och pottaska. Träkolet var en viktig förutsättning för Sveriges järnproduktion och exporten av järn. I mitten av 1800-talet, med sågverksnäringens expansion, fick skogen ett industriellt värde. Det rationella skogsbruket som växte fram har också mycket påtagligt påverkat landskapsbilden och de skogliga ekosystemen både direkt och indirekt.

Läs mer: "Skogen är formad av historien" (Skogskunskap.se) 

Vill du veta ännu mer? Det finns ett femtiotal museer i Sverige som belyser skogsbruk och trähantering. Flera av dessa har gått samman i Museinätverket Skog & Trä med mål att synliggöra det historiska arv som finns på vitt skilda platser i landet. På nätverkets sida hittar du till dessa muséer.

Museinätverket Skog & Trä

Skogshistoriska sällskapet bildades 1990 i syfte att ta vara på och sprida kunskap om skogens historia. Begreppet "skogshistoria" rymmer nästan hur många aspekter som helst – från de första träden som slog rot i vårt land, via sågtimmer och trätjära till flottning till papper, kalhyggen och biologisk mångfald. Skogshistoriska sällskapet berättar på sin webb om några av dem. Bland annat sammanfattas skogsanvändningen århundrade för århundrade - från medeltid till 2000-tal. 

Skogshistoriska Sällskapet

Historiska data om tillståndet i landets skogar hittar du hos Riksskogstaxeringen som har samlat in data om Sveriges skogar sedan 1920-talet.

Riksskogstaxeringens långa tidsserier  

I Lantbruksuniversitetets (SLU:s) mediabank kan du söka bland 5 000 digitaliserade bilder ur svensk skogshistoria. De flesta bilderna består av svartvita foton tagna mellan 1900 - 1963. Databasen har senare kompletterats med nyare bilder tagna fram till och med 1990-talet av vilka flera är i färg.

Historiska skogsbilder  

Här på SkogsSveriges sidor kan du läsa om hur du går till väga för att göra din egen tjärdal. Du kan också läsa om handsågens långa historia. 

Uppdaterad: