Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Nu bygger vi om Mina sidor

  Etiketter: Skog
  Mina sidor lanserades 2009 och har sedan dess utvecklats successivt med nytt innehåll och nya funktioner. Nu har det blivit hög tid att utveckla en ny version Mina sidor. Det gäller såväl tekniska lösningar som innehåll och användargränssnitt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogen i Svealand fortsatt försvagad efter torkan 2018

  Etiketter: Skog
  Många skogsbestånd i Svealand som drabbades av torkskador under sommaren 2018 har fortfarande inte återhämtat sig och träd fortsatte att dö...<br /> / Örebronyheter
  Läs mer
 • Debatt: Fel att påstå att skogen utarmas

  Etiketter: Skog
  Replik på ledare ”Vi ser inte skogen för alla kalhyggen”. Låt oss börja med kalhyggen och den svenska skogstillväxten. En avverkningsyta i södra Sverige är i medeltal 2,6 hektar det vill säga ungefär lika många fotbollsplaner i storlek. Den europeiska definitionen på kalhygge är 4 hektar det vill säga de flesta avverkningar i södra Sverige går inte ens in i definitionen på ett kalhygge. Skogstillväxten är större än avverkningen vilket innebär att mängden skog i våra skogar ökar varje år. Detta mäts av statliga riksskogstaxeringen och är officiella siffror. / Sydöstran
  Läs mer
 • Sista chansen att söka stödet Skogens miljövärden

  Etiketter: Skog
  Har du fina natur- eller kulturvärden i din skog som du vill gynna? Då kan du få ekonomiskt bidrag för olika skötselåtgärder. Sök stödet Skogens miljövärden senast den 2 september 2020. Skogsstyrelsen erbjuder även kostnadsfri rådgivning på din fastighet för att hjälpa dig att utforma en skötselplan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Debatt: ”Arbetarna som besprutade lövsly i skogen dog”

  Etiketter: Skog
  När skogsbolagen tar bort älgens naturliga födoresurs betar den självklart tall. Så är det nu och så var det förr. Jag minns 1950-talets...<br /> / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Regler för bekämpning av skadliga insekter

  Etiketter: Skog
  Granbarkborren är en insekt som kan orsaka stor skada på gran, och den större märgborren kan skada tall. I skogsvårdslagen finns regler om att bekämpa skadliga insekter och att vidta förebyggande åtgärder. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • ”Så når felaktigheter om avskogning söndagsbilagorna”

  Etiketter: Skog
  SKOGENdebatt. Varje år publicerar WRI alarmerande siffror om avskogning som letar sig in i söndagsbilagorna i Sverige. Det är bara ett problem: Sifforna stämmer helt enkelt inte, skriver Reidar Persson, tankesmedjan Sifi. / Skogen.se
  Läs mer
 • Forum för Bioekonomi livesänds den 21 april

  Etiketter: Skog
  Med respekt för det rådande världsläget kommer vi genomföra årets Forum för Bioekonomi som planerat den 21 april i livesänd upplaga. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Håkan satsar på tillväxt med hybridasp

  Etiketter: Skog
  Att blanda sina bestånd är bra både ur ett landskapsperspektiv och för att sprida ut riskerna. Är du dessutom inriktad på tillväxt och produktion kan det också vara en bra affär. Håkan Thureson utanför Vetlanda har mycket granskog men odlar också hybridasp som växer så det knakar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Kraftig minskning av nya områdesskydd

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsens beslut om skydd av skog minskade kraftigt i omfattning under 2019, jämfört med året innan. Den nya arealen naturvårdsavtal minskade med 74 procent och visar därmed den lägsta nivån på 20 år, enligt Skogsstyrelsens statistik. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor