Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Hyggesfria skogsbruk: ”Ska vara en närmiljö där människor ska trivas”

  Etiketter: Skog
  Att använda sig av den hyggesfria metoden är positivt både för människan, miljön, de olika arterna i skogen, men även ekonomin. Detta säger Johan Kristoffersson till SVT under ett seminarium vars syfte var att sprida kunskap och erfarenheter om nya modeller kring hyggesfria skogsbruk till både skogsbruksintresserade. skogsägare, förvaltare, entreprenörer samt kommunala förvaltningar./ Svt Nyheter - Norrbotten
  Läs mer
 • Eco Log fortsätter framåt – köper svenska ELFAB

  Etiketter: Skog
  Nu fortsätter Eco Log sin framtidssatsning genom att förvärva det svenska säljbolaget Eco Log Försäljning AB (ELFAB). Magnus Sandström, VD Eco Log Försäljning AB, ser att samgåendet banar väg för såväl snabbare beslutsvägar som en ännu närmare dialog./ Eco Log
  Läs mer
 • Så fungerar plantproduktion genom somatisk embryogenes

  Etiketter: Skog
  Häromdagen meddelade Södra-koncernen att man deltar i en satsning på automatiserad produktion av granplantor med somatisk embryogenes-metoden. Så här fungerar den./ Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Skogsmaskinföretag prisades i EY

  Etiketter: Skog
  Oskar Jorälv från Koppoms Maskin och Trä mottog SEB:s pris för ”Bästa internationella tillväxt” då regionfinalen i EY Entrepreneur of the Year gick av stapeln på Elite Stadshotellet i Karlstad./ Skog Supply
  Läs mer
 • Skogsägarnas attityder till nyckelbiotoper varierar stort

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Skogsägarnas attityder till nyckelbiotoper varierar, liksom deras acceptans för Skogsstyrelsens arbetssätt med nyckelbiotoper. Det visar en undersökning som Skogsstyrelsen gjort och som nu presenteras i en rapport./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Rusch efter hundar som spårar granbarkborrar

  Etiketter: Skog
  Alt fler skogsägare använder sig av hundar i jakten på att hitta träd angripna av granbarkborrar. Detta uppger organisationen Snifferdogs som sett en stor efterfrågan efter förra sommarens torka./ Skog Supply
  Läs mer
 • 50 miljoner till framtidens plantor

  Etiketter: Skog
  Södra är med och satsar på en storskalig och automatiserad produktion av förädlade skogsplantor genom innovations och teknikutvecklingsbolaget SweTree Technologies. 50 miljoner kronor investeras i en pilotanläggning i Umeå. Bakom finansieringen står även Stora Enso, Sveaskog och Holmen, skriver Södra i ett pressmeddelande./ Södra
  Läs mer
 • Sveaskog erbjuder entreprenörer utbildning i jämställdhet, mångfald och inkludering

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Nu erbjuder Sveaskog sina entreprenörer utbildning i likabehandling. Sveaskog har i flera år arbetat aktivt och målinriktat med frågorna vilket har gett goda resultat. Bland annat en jämnare könsfördelning och ökad upplevelse av likabehandling./ Sveaskog
  Läs mer
 • DEBATT: "Hållbarhet i skogen kan bara uppnås med planering på landskapsnivå"

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  För att uppnå en integrerad hållbarhet av skogens miljö-, sociala- och ekonomiska funktioner måste skogens planering utgå ifrån ett landskapskoncept, skriver Nippe Hylander och Sten B Nilsson./ Altinget
  Läs mer
 • Varannan ungtall har skador av viltbete

  Etiketter: Skog
  Mer än varannan ungtall har någon gång skadats av älg och andra hjortdjur. Det visar en nationell sammanställning som Skogsstyrelsen gjort av årets älgbetesinventeringar. Därmed syns ingen tydlig förbättring jämfört med tidigare år och skadorna ligger fortsatt långt ifrån de nationella målen./ Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor