Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Sveaskog om migrantarbetares anklagelser i DN: "Våra entreprenörer vill göra rätt för sig"

  Etiketter: Skog
  "Jag reagerar väldigt kraftigt på de här svepande beskrivningarna som framställer våra entreprenörer som riktiga exploatörer. Min upplevelse är att våra entreprenörer har en genuin vilja att göra rätt för sig. Genom det system vi har utvecklat har vi också gjort det lättare att göra rätt", säger Mats Oja, inköpschef på Sveaskog med anledning av en artikel i DN den 15 maj i år där migrantarbetare anser sig utnyttjade av skogsbolag. Det framställs som att landets stora skogsbolag anlitar entreprenörer som exploaterar framför allt utländsk arbetskraft. / Sveaskog
  Läs mer
 • "Skog ska diskuteras ute i skogen"

  Etiketter: Skog
  Jag tror att skogsdebatten skulle vinna mycket på att flyttas från riksmedia och Stockholm. För skog ska diskuteras ute i skogen. Det blir både lugnare och sakligare. Drömmen vore att få landets skogsägare att bli mer av ambassadörer och skogsvägledare. Det är liksom en annan skala på skogsdebatten när vi skogsägare står där mellan träden och löser problemen, skriver Leif Öster i en krönika i Land Skogsbruk. / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Dåligt politiskt handlag har gett förvirring i skogen: "Kan bli valfråga nästa år"

  Etiketter: Skog
  Ett ansvarsfullt förvaltande av skogen är inte att vända ryggen till, bilda reservat, och hoppas på det bästa. Ansvaret är att vilja något oavsett om det handlar om att få fram råvara, maximal mångfald eller klimatnytta, skriver Pär Fornling i Land Skogsbruks ledare: "En hel del talar för att skogen blir en del av nästa års valrörelse. Då vet ingen var det landar." / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • SLU-forskarnas slutreplik: ”Omdömet kvarstår - EU–forskare överskattade avverkningar av skog”

  Etiketter: Skog
  SLU-forskarna Peter Högberg och Jonas Fridman skriver i en slutreplik på DN Debatt att EU-forskarnas rapport bygger på metodmässiga fel och har inte logiskt stöd i någon relevant oberoende statistik, inklusive den svenska Riksskogstaxeringens mätningar. De avslutar: "Debatten om skogsfrågor rymmer många goda och ibland motstridiga argument. Stora naturvärden och socioekonomiska värden står på spel. Det är därför högst väsentligt att dåliga underlag för diskussionen avfärdas så snabbt som möjligt." / DN Debatt
  Läs mer
 • Oförändrad avverkningsanmäld areal - men ökade 32 gånger i fjällnära skog

  Etiketter: Skog
  Under april 2021 ökade arealen anmälningar och ansökningar om avverkning av skog med 21 procent, jämfört med april 2020. Detta visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Arealen i ansökningar om avverkning av fjällnära skogar var under april 2021 knappt trettiotvå gånger större än april förra året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ny teknik används i kampen mot almsjukan

  Etiketter: Skog
  Genom att använda artificiell intelligens och maskininlärning hoppas nu Skogsstyrelsen på att hitta ett effektivare sätt att bekämpa almsjukan och rädda Gotlands almar. "Detta kan bli ett viktigt komplement till jobbet vi gör i fält. Kan vi få bättre underlag om var det finns alm och almsjuka är vi bättre rustade i bekämpningen och har större möjligheter att rädda Gotlands almar", säger Karin Wågström, skogskonsulent. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogen är mycket mer hightech än vad många tror - hela värdekedjan kopplas ihop

  Etiketter: Skog
  Skogen är mycket mer hightech än vad många tror. Artificiell intelligens (AI) och digitalisering ger nya förutsättningar för skogsnäringen – och jag är övertygad om att vi bara har sett början, skriver Torgny Persson - forsknings- och innovationsdirektör i Skogsindustrierna - i Land Skogsbruk: "Digitalisering är mer än bara ettor och nollor. Det handlar minst lika mycket om kompetens – att förstå skogens värden och komplexitet, teknikens möjligheter och utmaningar samt hur vi organiserar oss och samtalar om skogen. Digitaliseringen kan bidra till både bra faktaunderlag och nya utvärderingsverktyg. Med den kopplas hela värdekedjan ihop, och med rätt kompetens skapas helt nya möjligheter." / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Sluta misskreditera skogsägarna: "Vad är alternativet till förnybart?"

  Etiketter: Skog
  Skogsdebatten har blivit allt mer polariserad och åsiktsstyrd. Skogsägarnas engagemang att göra gott borde tillvaratas, inte misskrediteras. Grundlösa påhopp på svenskt skogsbruk leder ingenstans. Låt oss istället fokusera på skogens alla möjligheter, skriver Norra Skogs medlemschef Jonas Eriksson: "Ett hållbart skogsbruk kräver pragmatisk helhetssyn och långsiktigt tänkande. Vi måste därför lyfta blicken och se verkligheten i ögonen och fokusera på skogens alla möjligheter. Det handlar om saklighet, relevans och vetenskap – inte om åsikter." / Norra Skog
  Läs mer
 • Mer än 300 skogsägare: "Ingen motsättning mellan lönsamhet och höga naturvärden"

  Etiketter: Skog
  Biologisk mångfald och ekonomi går hand i hand, menar en stor grupp skogsägare i ett öppet brev till myndigheterna. "Det finns ingen motsättning mellan lönsamt skogsbruk och höga naturvärden - tvärtom", säger Erik Kullgren. Han är en av upphovspersonerna till det öppna brev som tidigare i veckan lämnades in till regeringen och den pågående Skogsutredningen. Brevet är ett upprop för en ny skogspolitik baserad på modern forskning och en helhetssyn på skogens nyttor. / Skogen.ihop.nu
  Läs mer
 • Vid skogsbrand: Riskfördelningen balanseras via ABSE 20 mellan entreprenör och skogsbolag

  Etiketter: Skog
  Hovrätten håller en maskinentreprenör ansvarig för utbrottet av Västmanlandsbranden 2014. I dag bidrar avtalsmallen ABSE 20 till balanserad riskfördelning mellan entreprenör och beställare. ""Det är viktigt att parterna i en affärsuppgörelse vet vilket ansvar var och en har och att man på det sättet känner en trygghet och får lättare att fatta rätt beslut i vardagen. När misstag trots allt begås, blir det lättare att utreda och klargöra ansvarsfrågan”, säger Anders Mörk, Skogforsk, som koordinerar arbetet i den så kallade APSE-kommittén där ABSE 20 tagits fram. / Skogforsk
  Läs mer

Sidor