Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Nya mål ska göra skogen mer klimatanpassad

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Skogsstyrelsen har nu inlett arbetet med att för första gången ta fram mål för hur skogsbruket kan klimatanpassas. Ny kunskap och insikter från forskning och diskussion ska konkretiseras för att motverka problem som högst sannolikt blir värre om ingenting görs, som till exempel barkborreangrepp och erosionsskador./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ovanligt många granbarkborrar kvar i träden

  Etiketter: Skog
  Det är fortfarande effektivt att avverka de träd som angripits av granbarkborre den här sommaren. Många granbarkborrar är nämligen kvar under barken./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Jättearealer av skog utslagna i Centraleuropa

  Etiketter: Skog
  Granbarkborren har slagit ut stora delar av gran- och tallbestånden i Centraleuropa. Värst drabbat är Tjeckien följt av Tyskland och Österrike. Forskare och industri talar om ett krig som utkämpats under flera år. ”Vi har förlorat kriget”, säger de nu samstämmigt./ Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Budgetsatsningar för växande skogsnäring och hållbart skogsbruk

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Regeringen betonar skogens betydelse för hållbara lösningar på viktiga samhällsfrågor och föreslår i budgetpropositionen för 2020 fortsatt finansiering av det nationella skogsprogrammet. Regeringen föreslår även satsningar på 30 miljoner kronor årligen under 2020-2022 för att bidra till en effektiv bekämpning av skogsskador och särskilt granbarkborreangrepp, skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande./ Näringsdepartementet
  Läs mer
 • DEBATT: ”Både älgen och tallen måste räddas”

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  Skogsstyrelsen är överens med flera av problembeskrivningarna i Jägareförbundets kampanj Rädda älgen, men delar av kampanjen är för ensidig, skriver företrädare för myndighetens viltgrupp i den här debattartikeln./ Svensk Jakt
  Läs mer
 • VÄSTERÅS: Tusentals träd fälls när granbarkborren ska bekämpas

  Etiketter: Skog
  Granbarkborren ska bekämpas på flera ställen i Västerås. I närtid ska bland annat 500 träd avverkas i Dingtuna och till vintern ska 1 000 granar bort från Björnön./ Svt Nyheter-Västmanland
  Läs mer
 • Kemiska ­skydd fasas ut

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Nästa år är det inte längre tillåtet att använda kemiska plantskydd i certifierat skogsbruk. Det är dags att se över mekaniska alternativ – men kunskapen om dem är inte så stor./ Skogen.se
  Läs mer
 • Webbseminarium om Mera tall-projektet

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  I det här webbseminariet intervjuas Rickard Sandström, Skogsstyrelsen, som jobbar med samverkansprojektet Mera tall. Han berättar om hur de arbetar inom projektet och om erfarenheterna hittills./ Skogforsk
  Läs mer
 • Det ska vara trevligt att köra rundvirke

  Etiketter: Skog
  Litet, familjärt och trevligt – även mot konkurrenterna. Så lyder företagsfilosofin hos Ransby Åkeri AB, säger delägaren Stefan Berglund. – Jag ser mig inte som en traditionell chef. Snarare som en kollega och kamrat till mina fantastiska anställda./ Åkeri & Entreprenad
  Läs mer
 • Södra skogsägarna om kraftledningen: "Många gläds" 

  Etiketter: Skog
  Energimarknadsinspektionens nej till den omdebatterade 400-kilovoltsledningen, tas emot med stor glädje av många markägare.<br /> / Sveriges Radio
  Läs mer

Sidor