Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Vägledning vid avverkning möjlig att överklaga

  Etiketter: Skog
  När Skogsstyrelsen gör en vägledning till skogsägaren i samband med en avverkningsanmälan, då kan det i vissa fall ses som ett beslut som går att överklaga. Det är innebörden i en ny dom från kammarrätten som prövat ett avverkningsärende i Västra Götaland där en naturvårdsorganisation haft synpunkter. Därmed ändrar kammarrätten domen från lägre instans. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Bäckhammar åtalsanmäls efter utsläpp

  Etiketter: Skog
  Länsstyrelsen i Värmland åtalsanmäler Nordic Paper efter stora utsläpp från bruket i Bäckhammar till ån Visman. / ATL
  Läs mer
 • Naturvårdsverket: ”Ersättningsmark är en bra affär”

  Etiketter: Skog
  Ersättningsmark vid skydd av skog är en bra affär, tycker Naturvårdsverket. Skogsbolagen, som fick 50 procent mer mark i utbyte för skog som skulle ha varit svår att bruka på grund av certifieringen, är också nöjda. / ATL
  Läs mer
 • WWF söker en skogsprogramsamordnare, Central- och Östeuropa

  Etiketter: Skog
  Världsnaturfonden WWF söker nu efter en programsamordnare för att arbeta med naturvårdsfrågor, med inriktning på skogsfrågor främst i Central- och Östeuropa. / Globalportalen
  Läs mer
 • Skoglig världskongress kommer till Sverige

  Etiketter: Skog
  Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Sverige får äran att vara värd för den skogliga världskongressen IUFRO 2024. Detta meddelar den svenska delegationen i amerikanske Oregon. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Avverkningsanmälningarna ökade kraftigt efter sommarens skogsbränder

  Etiketter: Skog
  Den areal som anmäldes för avverkning under september ökade med 78 procent i Södra Norrland, jämfört med samma månad förra året, visar Skogsstyrelsens månadsstatistik. Främsta orsaken till ökningen är sommarens skogsbränder där den branddrabbade skogen nu anmäls för avverkning. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Norra står starkt inför framtiden

  Etiketter: Skog
  När årets första åtta månader sammanfattas står det klart att Norra fortsätter att utvecklas. Rörelseresultatet landade för delåret på 104 miljoner kronor, att jämföra med 31 miljoner för samma period året innan. Perioden har präglats av goda priser och hög efterfrågan på såväl sågade trävaror som ved till massaindustrin. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Kai-Yee tar över produktfrågorna på Skogsindustrierna

  Etiketter: Skog
  Kai-Yee Thim har anställts som direktör för produkter och produktsäkerhet på Skogsindustrierna. Hon efterträder Ingrid Haglind, som har gått i pension. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Sändningstider för VM i Timbersports

  Etiketter: Skog
  Det brukar vara en folkfest när VM i Timbersports avgörs. Bilden är från VM 2017 i Lillehammer. Foto: STIHL Timbersports.
  Det är dags för VM i Timbersports den 19–20 oktober. Över 100 atleter och drygt 20 länder från hela världen gör upp om mästerskapen i Echo Arena i engelska Liverpool. Följ de actionfyllda tävlingarna i direktsändning via webben och sociala medier. / Stihl
  Läs mer
 • Skogssällskapet söker sex regionchefer

  Etiketter: Skog
  Nu söker Skogssällskapet sex regionchefer, för att fokusera affärsverksamheten utifrån nya kundnära team och stärka ledarskapet. / Skogssällskapet
  Läs mer

Sidor